Konseptmal

Konseptmalen består av noen sentrale spørsmål som er kritiske for enhver tjeneste, og bidrar til å klargjøre et løsningsforslag eller konsept.

Det er viktig at spørsmålene under har blitt vurdert og reflektert før man går videre i prosessen.

Sentralespørsmål

  • Hva er verdien ønsker å gi tilbake til brukerne?
  • Hvilke kanaler er viktig for oss å bruke når vi kommuniserer med brukerne?
  • Hvilken type relasjon ønsker brukerne? Er det personlig kontakt? Selvbetjening?
  • Hvilke nøkkelaktiviteter skal leveres til brukerne?
  • Hvilke nøkkelressurser trenger vi for å gjennomføre aktivitetene og levere verdien til brukerne?
  • Hvilke samarbeidspartnere trengs for å kunne levere verdiløftet?

Konseptmal