Løsning

Løsningsfasen forutsetter at du har en god og tydelig nok problemdefinisjon som er verdt å løse.

Det er ikke før du har formulert en god nok problemdefinisjon som det er mulig å begynne å generere løsninger til problemet. Fordi, hvis du ikke kjenner problemet godt nok er det vanskelig å finne løsninger til det. Når det kommer til idéutvikling er det viktig at disse fire prinsippene etterleves:

Fokus på kvantitet

For å kunne generere ideer av gode nok løsninger må alle deltakere få mulighet til å tenke og jabbe alene før ideene sorteres og videreutvikles i par og plenum.

Ingen kritikk – alle ideer er velkomne

Ideene trenger ikke å være perfekte og dere trenger ikke være helt enige. Godt nok er ofte nettopp det – godt nok! Så husk og si “ja - og” istedenfor “nei”.

Kombinere og forbedre ideer

De beste ideene kommer fra to eller flere ideer som kombineres. Derfor er det viktig at alle sammen holder et åpent sinn når dere utvikler ideer, og oppmuntrer hverandre til å være kreative.

Kopiere og tilpasse andres løsninger

Det er sjeldent man alltid finner opp noe helt nytt. Derfor er det smart å “stjele” og tilpasse andres løsninger til egen virksomhet. Så la dere inspireres av andre!

Metodebank