Innovasjonsprisene i Bærum

Bærum kommune ønsker å heie  og løfte frem våre egne innovatører.

Vi deler derfor hvert år ut tre priser:

  • Innovasjonsprisen: For deg som har gjennomført en innovasjon. Kr. 100 000
  • Stjæl med stil: For deg som har stjålet en smart ide og implementert den. Kr. 25 000
  • Beste feil: For deg som har gjort en feil i et forsøk på å innovere eller prøve ut noe nytt. Du har feilet raskt og lært raskt. Kr. 25 000

Jury er Innovasjonsrådet som består av:

  • Erik Kjeldstadli, Rådmann
  • Arthur Wøhni, Kommunaldirektør – Samfunn
  • Kristin Nilsen, Kommunaldirektør – Velferd
  • Bente Rudrud Herdlevær, Kommunaldirektør – Organisasjon, styring og utvikling
  • Lisa Bang, Kommunikasjonssjef
  • Øyvind Brandt, Stabsleder
  • Stein Erik Skilhagen, Direktør Strategi- og utviklingsenheten

Innovasjonsprisene

Innovasjonsprisene