Beste feil

Det er lov å gjøre feil også i offentlig sektor, men vi må lære av det. Innovasjon er å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt. Ikke for å feire feil i seg selv, men for å anerkjenne at feil er en naturlig del av innovasjonsprosessen, og for å understreke viktigheten av å lære av feil.

Kriterier

  • Har gjort en feil i et forsøk på å innovere eller prøve ut noe nytt.
  • Har feilet raskt og lært raskt 
  • Har lært av feilen og kommet deg videre i prosessen eller Stoppet prosessen, «killed your darling», fordi du lærte av erfaringen.

Prisen «Beste feil» 2019 gikk til «Ugo til trening»

"Ugo til trening" som ønsket å flere unge til å gå eller sykle til trening. Denne prisen deles ut til innovasjoner som ikke har vært helt vellykket.

Søknad om Beste feil 2018

Søker: 

Navn på innovasjon

Natur og idrett, Tekniske tjenester Ugo til trening

Innovasjonspriser

Søknad om innovasjonsprisen Beste feil 2018