Beste feil

Det er lov å gjøre feil også i offentlig sektor, men vi må lære av det. Innovasjon er å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt. Ikke for å feire feil i seg selv, men for å anerkjenne at feil er en naturlig del av innovasjonsprosessen, og for å understreke viktigheten av å lære av feil.

Kriterier

  • Har gjort en feil i et forsøk på å innovere eller prøve ut noe nytt.
  • Har feilet raskt og lært raskt 
  • Har lært av feilen og kommet deg videre i prosessen eller Stoppet prosessen, «killed your darling», fordi du lærte av erfaringen.

Søknad om innovasjonsprisen Beste feil 

Søknad om innovasjonsprisen Beste feil

Innovasjonspriser