Beste feil

Det er lov å gjøre feil også i offentlig sektor, men vi må lære av det. Innovasjon er å tørre å prøve, teste, feile, lære, utvikle, teste, gjøre om, teste, feile, lære mer og prøve på nytt. Ikke for å feire feil i seg selv, men for å anerkjenne at feil er en naturlig del av innovasjonsprosessen, og for å understreke viktigheten av å lære av feil.

Kriterier

  • Har gjort en feil i et forsøk på å innovere eller prøve ut noe nytt.
  • Har feilet raskt og lært raskt 
  • Har lært av feilen og kommet deg videre i prosessen eller Stoppet prosessen, «killed your darling», fordi du lærte av erfaringen.

    Sum 25 000

Søknadsfrist er 1. november.

Utdeling av prisene vil skje på Bærumskonferansen 20. januar 2020.

Ønsker du å søke, fyll inn søknadsskjema her

 

Søknad om Beste feil 2018

Søker: 

Navn på innovasjon

Natur og idrett, Tekniske tjenester Ugo til trening

Søknad om innovasjonsprisen Beste feil 2018