Frode Berteig

Stilling:

Overingeniør hos Vann og avløp, Planavdelingen.

Hvor lenge har du jobbet hos Vann og avløp i Bærum kommune?

Siden 1996

Hvordan endte du opp akkurat her?

Fordi kommunen var en attraktiv og trygg arbeidsplass og at jeg etter innleie kjente godt til kommunens rutiner og arbeidsoppgaver.

Hva motiverer deg i arbeidshverdagen?

Stor frihet i arbeidsoppgavene og en meningsfylt jobb hvor vi jobber med oppgaver som betyr noe for samfunnsutviklingen og miljøet vi bor i. Vi ser resultater av det vi jobber med og ser at dette bidrar til et bedre miljø og mindre forurensning av vassdrag.

Noe kort om deg på fritiden?

Jeg er et turmenneske. Går mye på tur, sykler og blir mye ski.

Møt dine kolleger