Stefan Alexander Vogt

Hva er stillingen din?

overingeniør, Prosjektansvarlig for interne og eksterne prosjekter.

Hvor lenge har du jobbet i Vann og avløp, Planavdelingen?

Jobbet i Vann og avløp – Planavdeling siden desember 2020

 Hvorfor har du valgt denne retningen/hvordan har du endt opp her?

Litt tilfeldig at jeg endte opp her. Utdannet innenfor materialteknologi i en tid der det var mye nedbemanning i bransjer som vanligvis tar inn denne kompetansen. Startet som innleid konsulent i Bærum Kommune og fikk etter hvert mulighet til å søke fast stilling. Jeg valgte å søke fast jobb og bli værende da jeg så at dette var et veldig aktuelt og spennende fagfelt. Arbeidsmiljøet er også veldig godt og veldig faglig sterkt.

Hvordan kan en arbeidsdag se ut for deg og hva motiverer deg mest/liker du best?

En typisk arbeidshverdag inneholder noen faste punkter som møter internt eller med eksterne aktører, befaringer eller planlagte oppgaver. I tillegg kommer oppfølging av pågående prosjekter under prosjektering, utførelse eller i sluttfase der dokumentasjon må innhentes og arkiveres. I en fremoverlent kommune er det også viktig å «henge med» i utviklingen og Bærum kommune Vann og avløp ønsker å bidra inn i bransjen på mange områder. Dette er noe jeg ønsker å bidra på og derfor tar dette også noe tid i en ellers hektisk hverdag.

Hvilke utfordringer kan du komme borti i arbeidshverdagen?

Vann og avløp er et fagområde man ikke hører noe særlig om før det ikke fungerer, da må ting skje raskt, men samtidig på en riktig og god måte. Møter en del juridiske utfordringer med ledningsanlegg som ofte ligger på privat eiendom og binder opp en del hardt pressede arealer. Mye omhandler også våre krav til kvalitet siden vi bygger anlegg for lang levetid og skal forvalte felleskapets ressurser best mulig. Sist, men ikke minst kommer utfordringer rundt slokkevann. Etablering av slokkevann kan medføre store kostnader i enkelte prosjekter.

Funfact om deg selv eller hva liker du å gjøre på fritiden?

Mye ute i naturen, småviltjakt på høsten, skikjøring i vintersesongen og fluefiske på våren og utover høsten.

 

Våre medarbeidere