Vann og avløp – Planavdeling (VAPL)

Planavdelingen er en av tre avdelinger i tjenesteområdet Vann og avløp. Avdelingen har ansvar for overordnet planlegging, fornying og effektivisering av kommunens VA-anlegg.

Planavdeling, Vann og avløp

Antall medarbeidere
Ca 20 medarbeidere
Arbeidssted
Kommunegården (Sandvika)

Vi har et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver, som gir motivasjon i hverdagen. Her får du brukt din kunnskap og ditt engasjement til å delta i utformingen av fremtidens Bærumssamfunn.

Vår avdeling planlegger fremtidsrettede og klimakloke løsninger som skal ivareta både folk og fjord. Vi tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter og prosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

Det oppfordres til personlig utvikling gjennom kurs, seminarer og gode, faglige diskusjoner. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, og søker nå å utvide dette med deg med på laget.

Våre medarbeidere

Avdelinger