Vann Fornebu

Nøkkelinformasjon

Tjenestested
Vann og avløp
Antall
ca. 80 medarbeidere
Avdelinger
Plan, myndighet og service, drift og beredskap
Avdeling
Plan
Antall
18 medarbeidere
Arbeidsplass
Kommunegården (Sandvika)

Rent vann - vår viktigste ressurs

Vår oppgave er å dekke innbyggernes behov for drikkevann og håndtering av overvann og avløpsvann. Dette skal vi gjøre i et samfunn og klima i stadig vekst og endring. Det er utfordrende, variert og meningsfylt arbeid som gjør hver dag forskjellig og innholdsrik.

Planavdelingen er en av tre avdelinger i tjenesteområdet Vann og avløp. Avdelingen har ansvar for overordnet planlegging, fornying og effektivisering av kommunens VA-anlegg. Vi har et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver, som gir motivasjon i hverdagen. Her får du brukt din kunnskap og ditt engasjement til å delta i utformingen av fremtidens Bærumssamfunn.

Vår avdeling planlegger fremtidsrettede og klimakloke løsninger som skal ivareta både folk og fjord. Vi tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter og prosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

Det oppfordres til personlig utvikling gjennom kurs, seminarer og gode, faglige diskusjoner. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, og søker nå å utvide dette med deg med på laget.

 

 

Vann og avløp

Møt dine kollegaer