Naturfag på Rigmor, 7. trinn

Naturfag sett fra M/S Rigmor, ekskursjon for 7. klasse.

Lærere som følger trinnet skal ha vært med på Rigmor kurs.

Det avholdes kurs i august hvert år.

Arbeidshefter for naturfagekskursjon med M/S Rigmor

Både elev og lærerheftene blir sendt til skolene. Sjekk at de finnes på skolen i god tid. Kontakt oss hvis det mangler noe. Sørg for at dere er godt kjent med innholdet før dere kommer om bord. Det er viktig med varme klær og gummistøvler.

Frammøte og tider

Avgang kl. 8.30 fra Rigmorkaia i Sandvika, Kadettangen (ved elva). Retur med ankomst Sandvika kl. 15.
Møt i god tid. Vent med å gå om bord til dere får beskjed om det og gå til anvist plass.
Husk å ta arbeidsheftene med om bord. 

Spørsmål stilles til Lars B-Osa tlf. 414 79 323. Du kan også bruke vår e-post sjoholmen@baerum.kommune.no eller faks 67 80 88 61.
M/S Rigmor direkte, tlf. 979 59 795, eller Sandvika fjordturer tlf. 67 52 01 00, faks 67 52 01 01.