Stranda og livet i fjæra, 1. og 2. trinn

Aktiviteter foregår kl 10.00–13.00.

Gjør deg kjent med tilbudene på Sjøholmen, benytt våre kurs.

Turplanlegging

Ansvar

Lærere som følger trinnet har ansvar for elevene, planlegging og gjennomføring av dagen. Skal dere ro bør dere ha med ekstra voksne. Ansatte ved Sjøholmen har ansvar for at nødvendig utstyr er tilgjengelig, vi hjelper til med utdeling og veiledning i bruken av utstyret.

Påkledning

Aktive unger blir fort våte på hendene og nederst på ermene, da er det godt med tørt tøy og varm drikke! Ha på/med regnbukse og gummistøvler. Ekstra genser, votter og tørre klær i reserve er viktig – selv i godt vær. Det er påbudt med vest.

Gjennomføring av dagen - faste rutiner 

Ved ankomst kontakter lærer en Sjøholmen ansatt, barna samles ved utstyrsbua, på Sjøholmen kl. 10.00. Dere ønskes velkommen og får en kort orientering om sikkerhet ved sjøen. Når alle har fått på seg vester går gruppen samlet ned til bordene ved stranda og legger fra seg sekkene sine. Krabbefiske kan starte. Vi anbefaler at det ikke legges opp til for mange aktiviteter med hyppig bytte. 

Sett av nok tid til å rydde og levere inn vester før dere starter på hjemveien ca kl. 13.00. Har dere andre ønsker til aktiviteter er det selvfølgelig helt greit, men tidene må overholdes om ikke annet er avtalt. Dette fordi vi har mange brukere på Sjøholmen som trenger plass både på stranda og bryggene.

Sikkerhet

Alle elever får utdelt redningsvest som må tilpasses hver enkelt. Lærere og andre voksne utstyres med rednings- eller flytevest.

Spørsmål kan rettes til Stein E. Arnesen tlf. 918 14 841 eller Lars B-Osa tlf. 414 79 323. 

Du kan også bruke vår e-post sjoholmen@baerum.kommune.no eller faks 67 80 88 61.