I, på og ved vann med roing, 3. og 4. trinn

Aktiviteter på og ved vann med bruk av robåter, foregår kl. 9.30-13.

Tilbudet gjelder 3. og 4. klasse. Hvis andre trinn ønsker tilbud med robåter så ta kontakt. Gruppene disponerer 3 robåter og en følgebåt.
NB! Lærerne som følger gruppa må gjøre seg godt kjent med tilbudet. Vi har egne kurs. 

Turplanlegging

Ansvar

Lærere som følger gruppa har ansvar for elevene, planlegging og gjennomføring av dagen. Ansatte ved Sjøholmen har ansvar for at nødvendig utstyr er tilgjengelig. Gjør deg kjent med aktivitetene på Sjøholmen. Vær vennlig og benytt våre kurs tilbud når det gjelder bruk av motorbåt.

Påkledning

Aktive unger blir fort våte på hendene og nederst på ermene, da er det godt med tørt tøy og varm drikke. Ha på/med regnbukse og gummistøvler. Ekstra genser, votter og tørre klær i reserve er viktig – selv i godt vær. 

Gjennomføring av dagen - faste rutiner 

Lærer tar kontakt med en Sjøholmen medarbeider og får utlevert nødvendig utstyr. Elevene utstyres med redningsvester/flytevester. 
Aktiviteten har base på den store gressletta bak musikkskolen. Roingen og krabbefiske forgår ved det gamle båthuset ved Blommenholm båthavn. Andre aktiviteter er: tangram, natursti, knuter, miljø, kasting med livline, sjøvett oppgaver.
Vi holder kurs med tips om organisering av aktivitetene.

Sikkerhet

Alle elever får utdelt redningsvest/flytevest som må tilpasses hver enkelt. Lærere og andre voksne utstyres med rednings- eller flytevest. Vestene skal være på store og små i båtene og ved vannet.

Spørsmål kan rettes til Stein E. Arnesen tlf. 918 14 841, eller Lars B-Osa tlf. 414 78 323. 
Du kan også bruke vår e-post sjoholmen@baerum.kommune.no eller faks 67 80 88 61.