Fiskeforvaltning

Fiske i ferskvann

For fiske i Sandvikselva der det er laks og sjøørret, ta kontakt med Vestre Bærum Sportsfiskere , eller Bærum Jeger og Fiskerforening. Fisketiden i Sandvikselva er fra 15. juni til og med 30. september. På nettsidene til Oslomarkas fiskeadministrasjon finner du mer informasjon om fiske i marka.

Fiske i sjøen

Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse, men det finnes likevel forskrifter og regler som regulerer hva du kan fiske med, og når du kan fiske etter laks og sjøørret.

Forskrift om fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, Oslo og Akershus.

Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.

Fisketeller i Franzefoss

Sommeren 2013 ble det utplassert videoregistreringssystem i laksetrappen ved Kalkmølla. Nå kan også du følge fisken på film når denne er oppe og går.