Bærum kommune har et overordnet forvaltningsansvar for hjortevilt og samarbeider med grunneiere og nabokommuner om dette. Forvaltning av småvilt er grunneiernes ansvar.

Jakttider i Norge

Skadet vilt/fallvilt

Fallvilt er alt sykt, skadet og dødt vilt i naturen. Bærum kommune har kun et lovhjemlet ansvar overfor fallvilt av hjortevilt. Fallvilt av småvilt er grunneiers ansvar. Fallvilt av store rovdyr og rovfugl er Statsforvalteren i Oslo og Vikens ansvar.

Ved observasjon av sykt, skadet eller dødt vilt kontaktes Fallviltgruppa i Bærum kommune på døgnåpen vakttelefon 977 59 588. Ved ulykker med vilt skal politiet kontaktes på telefon 02800.

Bærum kommunes fallviltgruppe

Tlf: 977 59 588

Døgnbemannet