Høypatogen fugleinfluensa (HPAI), er en svært smittsom sykdom som rammer ville og tamme fugler.

 Det er svært sjelden at mennesker og andre pattedyr smittes, og Folkehelseinstituttet har vurdert at risikoen for spredning av fugleinfluensa til mennesker som svært lav.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for avinær (fugleinfluensa) influensa og produserer oppdaterte oversikter over forekomst av fugleinfluensa hos villfugl i Norge. Ønsker du å lese mer kan du gå inn på lenken under.

Funn av syke eller døde fugler

Veterinærinstituttet anbefaler publikum som oppdager syke eller døde fugler å være varsomme i kontakt med disse. Meld fra til Mattilsynet på e-post slik at de kan vurdere om det skal tas ut prøver fra fuglene.

På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde villfugl uten beskyttelsesutstyr.