Kultur og samarbeid er et kommunalt tjenestested som skal bidra til å videreutvikle et levende kunst- og kulturmiljø i Bærum.

I samspill mellom kommunale tjenester, næringsliv og frivillige ønsker man å få til flere gode opplevelser for kommunens innbyggere og besøkende.

Arrangementsporten

Kultur og samarbeid administrerer Arrangementsporten. Her finner du informasjon om hva du bør tenke på når du planlegger et arrangement. Områder, søknadsskjema, alkohol- og matservering, politi og brannvesen m.m.

BAKgården

Kultur og samarbeid legger til rette for kulturprogram i BAKgården lørdager og søndager i sommerhalvåret fra mai til august. Vi administrerer også bruken av Byscenen i Sandvika.

Andre arrangementer

I løpet av året avvikles det en rekke arrangementer som vi i større eller mindre grad bidrar til, eksempelvis Sandvika Byfest og Jul i Sandvika. Dersom du ønsker oversikt over store arrangementer eller råd og veiledning for selv å arrangere et stort utendørsarrangement kan du ta kontakt med oss.

Les mer om det som skjer i Bærum her:

Tros- og livssynssamfunn

Kultur og samarbeid koordinerer kontakten mellom kommunen og kirken, og andre tros- og livssynssamfunn, på det økonomisk-administrative området.

Kommunens kunstsamling

Tjenestestedet forvalter også kommunens kunstsamling. Samlingen består av nesten 4000 verk som er plassert ut på kommunens tjenestesteder. 

Nesten 1000 kunstnere er representert i kommunens kunstsamling, hvorav 177 er representert i kjernesamlingen. 

Kultur og fritid

Kultur og fritid omfatter avdelingen Kultur og samarbeid, Bærum kulturhus og Bærum bibliotek. Kulturadministrasjonen bidrar til å videreutvikle et levende kunst- og kulturmiljø i Bærum

Berit Inger Øen

Kultursjef

berit.oen@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 37 56 Mob: 917 03 743

Ansvar for Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, Kultur og samarbeid og tilskuddsordninger til kulturformål.

Bærum kulturhus

kulturhuset@baerum.kommune.no
Tlf. 815 11 777 (billetter)
Tlf. 67 50 36 39 (adm.)
www.baerumkulturhus.no

Bærum bibliotek

barum@barum.folkebibl.no
Tlf. 67 11 69 00
www.bibliotek.baerum.kommune.no