Kultur og samarbeid er et kommunalt tjenestested som skal bidra til å videreutvikle et levende kunst- og kulturmiljø i Bærum.

I samspill mellom kommunale tjenester, næringsliv og frivillige ønsker man å få til flere gode opplevelser for kommunens innbyggere og besøkende.

Kultur og samarbeid legger til rette for kulturprogram i BAKgården lørdager og søndager i sommerhalvåret fra mai til august.
Vi administrerer også bruken av Byscenen i Sandvika.

I løpet av året avvikles det en rekke arrangementer som vi i større eller mindre grad bidrar til, eksempelvis Sandvika Byfest og Jul i Sandvika. Dersom du ønsker oversikt over store arrangementer eller råd og veiledning for selv å arrangere et stort utendørsarrangement kan du ta kontakt med oss.

Les mer om det som skjer i Bærum her:

Kultur og samarbeid koordinerer kontakten mellom kommunen og kirken, og andre tros- og livssynssamfunn, på det økonomisk-administrative området.

Tjenestestedet forvalter også kommunens kunstsamling. Samlingen består av nesten 4000 verk som er plassert ut på kommunens tjenestesteder. 

Nesten 1000 kunstnere er representert i kommunens kunstsamling, hvorav 177 er representert i kjernesamlingen. 

Kultur og fritid

Kultur og fritid omfatter avdelingen Kultur og samarbeid, Bærum kulturhus og Bærum bibliotek. Kulturadministrasjonen bidrar til å videreutvikle et levende kunst- og kulturmiljø i Bærum

Berit Inger Øen

Kultursjef

berit.oen@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 37 56 Mob: 917 03 743

Ansvar for Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, Kultur og samarbeid og tilskuddsordninger til kulturformål.

Bærum kulturhus

kulturhuset@baerum.kommune.no
Tlf. 815 11 777 (billetter)
Tlf. 67 50 36 39 (adm.)
www.baerumkulturhus.no

Bærum bibliotek

barum@barum.folkebibl.no
Tlf. 67 11 69 00
www.bibliotek.baerum.kommune.no