Oversiktsbilde Kadettangen Badebinge på Kadettangen Stupetårnet på Kadettangen Lekeplassen på Kadettangen Kadettangen badestrand Stranden på Kadettangen Badeliv på Kadettangen

Kadettangen for alle 

På Kadettangen er det både badestrand, park og aktivitetsanlegg

Langs stranda slynger den asfalterte kyststien seg rundt området ut til Kalvøybrua. Kyststien er også områdets driftsvei, og langs denne finnes benker, nedgravde avfallsnedkast og sykkelstativer.

Det er sikret god tilgjengelighet til nesten alle anlegg, med unntak av stupetårnet. En badebinge gir gode bademuligheter for de med fysiske utfordringer, eller som kanskje ikke er helt trygge i vannet.

Det har vært lagt vekt på å skape aktiviteter som kan nyttes av alle aldre og gjennom hele året.

Dronevideo: Torbjørn Hundere

 • Festplassen og områdene på Kadettangen kan leies ut hver for seg eller sammen
 • Her finner du kart over området. Kadettangen er delt inn i soner avmerket på kartet. Hver sone kan leies for seg.
 • Festplassen er relativt flat og egner seg til konsertscener, tivoli, sirkustelt og store installasjoner. Plassen brukes til daglig som parkeringsplass.
Utleieområder Kadettangen

Se mer informasjon om områder og søknadskjema

Badevannskvalitet

Badevannskvaliteten er god. Bakterieprøver tas annen hver uke i badesesongen.

Det frarådes å bade i inntil et døgn etter et kraftig regnskyll da det erfaringsmessig vil bli dårligere vannkvalitet (nedbørsmengder på mer enn 15-20 mm/døgn). Det skjer fordi kloakk går i overløp og forurenset vann blir med Sandvikselva ut i fjorden. Etter en dag med oppholdsvær vil vannet ha normalisert seg, og det er igjen trygt å bade.

Etter episoder med voldsomme skybrudd kan badevannskvaliteten svekkes ved alle strendene i Bærum. Vi oppfordre til å følge med på kommunens facebookside hvor helsemyndigheten vil legge ut advarsel, når badevannskvaliteten er så redusert at helsemyndighetene advarer mot bading.

Badeplasser

Nøkkelinformasjon

På Kadettangen finer du følgende fasiliteter:

 • Stupetårn (3, 5 og 10 meter)
 • Badebinge
 • Lekeplass med sjørøverskip og lekeapparater
 • Sykkelstativer
 • Toaletter: 15 stykker hvorav ett er tilrettelagt for handicappede. I tillegg er det toaletter på elvepromenaden cirka 50 meter fra stranden. 
 • Sandvolleyballbane
 • Kiosk 
 • Dusjer
 • Faste griller
 • Tilrettelagt for handicappede
 • Festplass/parkering
 • Amfi/tribune mot sundet mellom Kadettangen og Kalvøya 

Området er ubetjent

Det finnes ti nedgravde containere for søppel på området. En sommerhjelp vil sørge for å plukke søppel, vanne og utføre andre oppgaver for å ivareta anlegget. 

Medbragte griller skal kun brukes i vannkanten, og aldri plasseres direkte på benker, gress eller jord. Engangsgriller skal avkjøles grundig, før de kastes i egne merkede beholdere. 

Du bidrar til å ta vare på friluftsområdet ved å 

 • bruke de faste grillene
 • holde hunden i bånd
 • ikke mate fuglene
 • kaste avfall i avfallskassene
 • ikke brenne bål
 • ikke slå opp telt 

Besøksadresse

Kadettangen
1337 Sandvika

Reise til Kadettangen

  Reise fra Kadettangen