110 Brann og utrykning

 Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) er en interkommunal brann- og redningstjeneste som er eid av Asker og Bærum kommuner.

Trygg hjemme
Foto: Einar Aslaksen

ABBR ble etablert 1. januar 2020 etter sammenslåing mellom Asker og Bærum brannvesen, Hurum brannvesen og Røyken brannvesen. ABBR dekker beredskapen for et område på 569 km2, fra Tofte på Hurumhalvøya i sør til Fornebu på grensen til Oslo i nord. Hovedsete for administrasjon og ledelse er lokalisert på brannstasjonen i Asker.

Samfunnsoppdrag

Brannvesenets samfunnsoppdrag er tydelig og ansatte jobber hver eneste dag for at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann.

Gjennom økt kunnskap og bevissthet om risiko for brann vil vi hjelpe våre innbyggere å forebygge brann. Vi jobber hele tiden med å fremme gode holdninger og riktig adferd slik at hverdagen blir tryggere og mer brannsikker. 

Organisering

Representantskapet er organisasjonens høyeste organ, som har delegert sin fagmyndighet til Styret for ABBR IKS.  Representantskapet består av de to varaordførerne i eierkommunene, mens styret består av en blanding av politisk valgte og «profesjonelle» medlemmer fra begge kommuner samt to ansattrepresentanter.

Vi er i dag 180 ansatte i ABBR som er organisert i fire avdelinger (beredskap, administrasjon, forebyggende og marked), samt tilleggstjenester og stab som blant annet forvalter materiell og bygg.

Brannstasjoner

Vi er alltid på vakt og klare til å rykke ut når alarmen går. Beredskapsavdelingen er fordelt på seks brannstasjoner, tre av disse ligger i Bærum kommune: Bekkestua brannstasjon, Gjettum brannstasjon og Fornebu brannstasjon.

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- gress- og lyngbrann. I Norge er det derfor ild -og bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Les mer om bålforbud på brannvesenets nettsider 

Alle som har registrert ildsted/fyringsanlegg vil motta feiing og tilsyn minst hvert fjerde år.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen.

I Asker og Bærum er tjenesten satt ut til private firmaer. Brannvesenets jobb er å kvalitetssikre tjenesten.

Feieren i Bærum: Feieren A/S

Les mer om feiing og tilsyn i Bærum på brannvesenets nettsider

Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende brannvesenet en melding. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før arrangementet skal skje.

Les mer og send inn melding via brannvesenets nettsider 

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til brannvesenet. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje.

Les mer overnatting og send inn melding via brannvesenets nettsider 

Slik bruker du fyrverkeri

All bruk av fyrverkeri er regulert av lover, forskrifter og lokale politivedtekter. Det er faktisk ikke slik at det er "fritt fram", selv på nyttårsaften.

Les mer om fyrverkeri på brannvesenets nettsider 

Salg og oppbevaring av fyrverkeri

Den som ønsker å selge fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet 27. - 31. desember må søke om tillatelse til dette.

Hos Asker og Bærum brannvesen kan du leie ulikt utstyr som redningsvester fra 0-100+ kg, brannslanger og stakefjærer til en rimelig pris.

Les mer om priser og utstyr her

 

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? For å gjøre Asker og Bærum enda tryggere kommuner å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold.

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Tips brannvesenet

Kontakt

Asker og Bærum brann og redning
Nettside: www.abbr.no
Sentralbord: 66 76 42 00

Besøksadresse: Fredtunveien 5, 1386 Asker

Brannsjef: Anders Løberg.

Resepsjon og sentralbord er betjent hverdager kl. 08.00-15.00. Utenfor ordinære åpningstider vil stasjonen kun være bemannet dersom det ikke er hendelser.

Hva lurer du på? Ta kontakt med brannvesenet så hjelper de deg,