På Kadettangen er det både badestrand, park og aktivitetsanlegg. 

Kadettangen

Stupetårnet Kadettangen Stranden på Kadettangen

Området er ubetjent. Du bidrar til å ta vare på friluftsområdet ved å 

 • bruke de faste grillene
 • holde hunden i bånd
 • ikke mate fuglene
 • kaste avfall i avfallskassene
 • ikke brenne bål
 • ikke slå opp telt 

Det finnes ti nedgravde containere for søppel på området. En sommerhjelp vil sørge for å plukke søppel, vanne og utføre andre oppgaver for å ivareta anlegget. 

Medbragte griller skal kun brukes i vannkanten, og aldri plasseres direkte på benker, gress eller jord. Engangsgriller skal avkjøles grundig, før de kastes i egne merkede beholdere. 

Badevannskvalitet

Badevannskvaliteten er god. Bakterieprøver tas jevnlig i løpet av badesesongen.

Det frarådes å bade i inntil et døgn etter et kraftig regnskyll da det erfaringsmessig vil bli dårligere vannkvalitet (nedbørsmengder på mer enn 15-20 mm/døgn). Det skjer fordi kloakk går i overløp og forurenset vann blir med Sandvikselva ut i fjorden. Etter en dag med oppholdsvær vil vannet ha normalisert seg, og det er igjen trygt å bade.

Etter episoder med voldsomme skybrudd kan badevannskvaliteten svekkes ved alle strendene i Bærum. Vi oppfordre til å følge med på kommunens facebookside hvor helsemyndigheten vil legge ut advarsel, når badevannskvaliteten er så redusert at helsemyndighetene advarer mot bading.

Nøkkelinformasjon

På Kadettangen finer du følgende fasiliteter:

 • Stupetårn (3, 5 og 10 meter)
 • Treningsapparater
 • Lekeapparater
 • Sykkelstativer
 • Toalettanlegg: fire stykker hvorav ett er tilrettelagt for handicappede. I tillegg er det toaletter på elvepromenaden cirka 50 meter fra stranden. 
 • Sandvolleyballbane
 • Kiosk 
 • Dusj
 • Tilrettelagt for handicappede
 • Festplass/parkering

Besøksadresse