Kultur og samarbeid er et kommunalt tjenestested som skal bidra til å videreutvikle et levende kunst- og kulturmiljø i Bærum.

Kultur og samarbeid (KSAM) har som formål å legge til rette for kunst- og kulturaktiviteter gjennom samarbeid mellom kommunale tjenester, næringsliv og frivillige. Vi jobber for at Bærum skal ha et mangfoldig kunst- og kulturtilbud der alle kan delta. Vi skal skape visningsmuligheter for lokale kulturaktiviteter og få til gode opplevelser for kommunens innbyggere og besøkende. KSAM er et tjenestested under kultursjefen i Plan, Miljø og Kultur.  

Nedenfor finner du beskrivelse av noen av våre viktige oppgaver.

Arrangementsporten 

Arrangementsporten er en veiledning for arrangører i Bærum Kommune. 

Dette er et nettsted der arrangører får informasjon og verktøy til å planlegge gode arrangementer. Gjennom Arrangementsporten ønsker vi å få flere arrangører på banen slik at vi videreutvikler et levende kulturliv i Bærum. Kultur og samarbeid er bindeleddet mellom arrangører, kommunen og andre offentlige instanser, og vi tilbyr veiledning i planlegging og gjennomføring av arrangementer. Ta kontakt om du lurer på noe, vi bistår ut fra arrangørens behov. 

Her finner du lenken til Arrangementsporten.

Lån og leie av områder til utendørsarrangement 

Kultur og samarbeid administrerer lån og leie av disse områdene: 

Kommunens kunstsamling 

Kultur og samarbeid har ansvaret for kommunens kunstarbeid. I dette ligger forvaltning av kommunens kunstsamling, formidling gjennom utstillinger og omvisninger, tilrettelegging for lokale kunstnere og rådgivning i forbindelse med nye kunstprosjekter knyttet til nybygg og uteområder.  

Kommunens samlinger består av i overkant av 4500 verk, plassert ut på kommunens tjenestesteder og i det offentlige rom. Kommunens kjernesamling er tilgjengelig i vår bildedatabase. 

  • Besøk vår billeddatabase.

Tros- og livssynssamfunn 

Kultur og samarbeid koordinerer kontakten mellom kommunen, Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, på det økonomisk-administrative området. 

Utlån av utstyr 

Gjennom Kultur og samarbeid kan frivillige lag og organisasjoner låne utstyr til sitt arrangement. Liste over tilgjengelig utstyr finner du her: 

Slik søker du om lån av utstyr 

Egne arrangementer 

I tillegg til våre faste arrangementer bidrar vi som medarrangør og rådgivere i en rekke andre arrangementer, jubileer, åpninger og høytider. 

Våre faste arrangementer: 

Sandvika Byfest 

Sandvika Byfest er en gratis festival som tar imot ca. 150 000 publikummere i løpet av 4 dager i slutten av august hvert år. Festivalen mobiliserer 350 forskjellige organisasjoner innenfor kultur, idrett og næringsliv med en visjon om å lage Sandvika til en levende kulturby.  

Sandvika Byfest er organisert som en forening bestående av representanter fra Bærum kulturråd, Bærum kommune, handelsnæringen i Sandvika v/Vårt Sandvika og Sandvika Vel.. 

BAKgården 

BAKgården er en utescene Brambanikvartalet, i hjertet av Sandvika. BAKgården driftes av Kultur og samarbeid, og har som formål å skape mer kulturaktivitet både på utøver- og publikumssiden, samt være en bidragsyter i byutviklingen.  

På utøversiden er målgruppen unge talenter, amatørkulturen og det frivillige kulturlivet i Bærum. Artistene som inngår i BAKgårdsprogrammet får oppleve en profesjonelt drevet og gratis visningsarena. 

BAKgården byr på et variert kulturprogram med gratis inngang. Slik sett tilbys alle kommunens innbyggere gode kulturopplevelser uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. 

Arrangementene foregår på formiddagen fra første helg i mai til siste i august. 

Ønsker du å opptre i BAKgården? 

Kunst rett vest 

Kunst rett vest er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk. Hvert år arrangeres en kunstrunde hvor kunstnere i hele regionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder i tillegg til en fellesutstilling med verk av samtlige deltakere. Gjennom Kunst rett vest skal vi vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen og gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom felles markedsføring av arrangementet. 

Kunst rett vest gjennomføres i et samarbeid mellom ti kommuner vest for Oslo samt Viken fylkeskommune. 

 Syngende Bærum 

Bærum kommune er fra 2020 en del av prosjektet Syngende kommune gjennom Krafttak for sang. Formålet er å stimulere til økt sangaktivitet i hele kommunen og å skape gode arenaer for sang og felles sanggleder.  

Tiltak gjennomført i 2020: 

  • Etablering av Scene i karantene med allsang, Dette er et tilbud til omsorgsboliger for eldre, for psykisk utviklingshemmede og for personer med rus- og psykiatriutfordringer. 
  • Åpningskonsert
  • Allsangkonsert med Øystein Fevang Queen sing-along 
  • Gjennomført konkurranse med å lage ny Bærumssang, Vinnersangen Bærum! Bærum! er komponert og skrevet av Nissa Nyberget. Det er gjort en innspilling og et singback av sangen og den er også arrangert av Helge Sunde for kor, korps og storband.  

St. Hans på Høvikodden 

St. Hans-aften 23. juni feires tradisjonelt på utescenen ved Henie Onstad kunstsenter på Høvikodden. Her tilbys et variert program og arrangementet er gratis og åpent for alle. I tillegg til underholdning og dans er det kurs i blomsterbinding, kunstaktiviteter for barna og omvisning på kunstsenteret før det avsluttes med stort bål ved vannkanten. Dette er et samarbeid mellom Henie Onstad kunstsenter og Bærum kommune/Kultur og samarbeid. 

Rådhusets julegrantenning 

Første lørdag i advent tennes den store julegranen foran rådhuset. Det gjøres med sceneinnslag av barnekor, musikk og dans etter at ordføreren offisielt har tent lysene. Dette er et samarbeid med Vårt Sandvika og Sandvika vel.  … og kanskje kommer nissen! 

Hva skjer i Bærum

Bærumspakken

Søknader om tilskudd, kulturpris og stipend til kulturformål 

 Tilskuddsordninger for kultur

 

Tilskudd til arrangement eller spesielle prosjekt

Tilskudd til skolekorps

Søknad om kulturpris

Kulturvernformål - søknad om tilskudd til frivillig organisasjon

Kulturstipend

Kultur og fritid

Kultur og fritid omfatter avdelingen Kultur og samarbeid, Bærum kulturhus og Bærum bibliotek. Kulturadministrasjonen bidrar til å videreutvikle et levende kunst- og kulturmiljø i Bærum

Berit Inger Øen

Kultursjef

berit.oen@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 37 56 Mob: 917 03 743

Ansvar for Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, Kultur og samarbeid og tilskuddsordninger til kulturformål.

Bærum kulturhus

kulturhuset@baerum.kommune.no
Tlf. 815 11 777 (billetter)
Tlf. 67 50 36 39 (adm.)
www.baerumkulturhus.no

Bærum bibliotek

barum@barum.folkebibl.no
Tlf. 67 11 69 00

Bærum bibliotek