Om Spesialpedagogisk tjeneste  barnehage

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage er eget tjenestested under Oppvekst – Barnehage. 

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 19A på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste).   Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av Barnehagekontoret, og spesialpedagoger ansatt ved Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører vedtakene. 

Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage