Spesialpedagogisk tjeneste barnehage, er et eget tjenestested under Oppvekst - Kompetanse og forvaltning.

Spesialpedagogene jobber med barn i alderen 0-6 år som har behov for særskilt tilrettelegging.

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage, er en rådgivende og utøvende tjeneste som utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 31 på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av Spesialpedagogisk tjeneste. Spesialpedagoger utfører vedtakene i samarbeid med barnehagen og PPT.

Hjelpen kan gis fortrinnsvis på avdelingen slik at barnet opplever tilbudet som mest mulig inkludert i barnegruppen. Den kan også gis i små grupper, eventuelt en-til-en med en voksen tilpasset barnets behov og barnehagens arbeidsmåter. Hjelpen inkluderer rådgivning til foreldre og personalet i barnehagen.

Har barnet rett til spesialpedagogisk hjelp, vil Barnehagekontoret innhente samtykke til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Når samtykket foreligger vil spesialpedagogen ta kontakt med foreldrene og barnehagen slik at oppstarten av hjelpen kan planlegges.

Spesialpedagogen vil bli litt kjent med barnet før det skrives en individuell opplæringsplan (IOP).

Den spesialpedagogiske hjelpen gis i samsvar med den sakkyndige vurderingen fra PPT og i tråd med barnets vedtak. Hjelpen skal være en del av det helhetlige og tilrettelagte tilbudet barnet får.

Et godt samarbeid sikrer en helhetlig oppfølging av barnet. Det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid mellom foreldrene, barnehagen, spesialpedagogen og PPT gjennom hele prosessen

Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage

Her finner du informasjon om logopedisk veiledning i barnehagealder.

Les mer om Lekoteket som er tilknyttet Spesialpedagogisk tjeneste barnehage her