Om Spesialpedagogisk tjeneste barnehage

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage er eget tjenestested under Oppvekst – Barnehage. 

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 35 på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste).   Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av Barnehagekontoret, og spesialpedagoger ansatt ved Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører vedtakene. 

Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage