Om Spesialpedagogisk tjeneste  barnehage

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage er eget tjenestested under Oppvekst – Barnehage. 

Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 19A på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.   Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av Barnehagekontoret, og spesialpedagoger ansatt ved Spesialpedagogisk tjeneste barnehage utfører vedtakene. 

Ledelse:

Rikke Eriksrud, tjenesteleder

Tlf: 922 33 239

e-post: rikke.eriksrud@baerum.kommune.no  

 Nina-Irene Braathen, avdelingsleder

Tlf: 976 00 242

e-post: nina-irene.braathen@baerum.kommune.no

Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage