Logopedene tilknyttet Spesialpedagogisk tjeneste barnehage i Bærum kommune kan gi veiledning og opplæring til personale i barnehage for barn med språk-, tale-, eller kommunikasjonsvansker.

I enkelte tilfeller vil det være behov for utredning av PP-tjenesten for spesialpedagogisk hjelp, i stedet for/eller i tillegg til logopedisk hjelp.

Dersom dere "krysser" av for tre eller flere av de følgende sjekkpunkter, ta kontakt med PP-tjenestens konsultasjonsepost (konsultasjonppt@baerum.kommune.no.)

 • Viser liten interesse for sosialt samspill
 • Har vansker med å komme inn i lek
 • Har vansker med å oppfatte felles beskjeder 
 • Glemmer hva ting heter - vanskelig med hukommelse
 • Har problemer med å lære nye ord
 • Har lite ordforråd for alderen
 • Klarer ikke å følge med i samlingsstunden
 • Er ikke interessert i bøker, og liker ikke å bli lest for
 • Ikke forventet respons på systematiske tiltak over tid
 • Det foreligger vansker med språk, tale eller kommunikasjon i familien (f.eks. dysleksi, stamming, vansker med å forstå det man leser)

For å søke logopedisk veiledning knyttet til

 • språklydvansker (uttale)
 • taleflytvansker (f.eks. stamming)

Ved behov for drøfting ang. søknad om logopedisk hjelp, send en e-post med forespørsel til en av logopedene. Se kontaktinformasjon nederst.

Bruk søknadsskjemaet under

Foresatte og barnehagen kan i samarbeid søke om logopedhjelp, se søknadsskjema her.