Lekoteket er tilknyttet Spesialpedagogisk tjeneste barnehage og er nå på plass i nye Kommunegården.

Lekoteket er en utlånssentral for leker, spesialmateriell og bøker for barn med nedsatt funksjonsevne, barn med langvarige sykdommer og barn som trenger støtte i sin utvikling.

Tanken bak lekoteket er først og fremst å gi barna terapi og trygghet gjennom lek, men også å øke forståelsen blant voksne for lekens betydning for barn.

Lekoteket

Vårt Lekotek tilbyr utlån av leker, spill og materiell med mål om å stimulere og styrke barns utvikling, samspill og livsglede/lekeglede. Vi gir råd og veiledning til personale i barnehage, foreldre og fagfolk om bruk av leker og materiell. Vi tar imot besøk, har samtaler og kommer fram til et materiale som akkurat dette barnet kan ha glede og nytte av.

Mange barn har vedtak om Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK), og vi gir råd om dagtavler og andre systemer for å hjelpe voksne å gi barn oversikt og struktur.

Lekoteket - hyller med mange leker

Åpningstiden er onsdager, med besøk etter avtale i tidsrommet 09.00-15.00

Bestill time for Lekoteket: (Frontdesksuite)