Nyveien 30-32 og Gamle Drammensvei 33

Dette er et privat planforslag som er fremmet av Asplan Viak på vegne av Bonum/Nyveien Prosjekt. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av området med ca. 40 boliger, fordelt på 9 rekkehus og 31 leiligheter, og torg.

Planområdet ligger på Stabekk sentrum , innenfor områdereguleringen for Stabekk sentrum.

Justering etter 1. gangsbehandling

I planutvalgsmøtet 11.04.24 ble det vedtatt at "maksimal kotehøyde på bebyggelsen mot jernbanen heves fra +36 meter til +37 meter for å øke innvendig takhøyde i leilighetene av hensyn til bokvaliteten for beboerne."

Her finner du visualiseringen av den vedtatte justeringen.

Politisk behandling reguleringsplan

Planforslaget til Nyveien 30-32 og Gamle Drammensvei 33 er blitt behandlet i Planutvalget 11. april 2024.

Her finner du saksdokumentene med vedtaket.

Det ble vedtatt å legge planen ut på høring. Høringsperioden er fra 17. april 2024 til 01. juni 2024.

Høring / si din mening

Si din mening, høringsfristen for uttalelser er 01.06.2024.
Merknader til planarbeidet sendes innen fristen til:
E-post: post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, Regulering, Postboks 700, 1304 Sandvika. Merk henvendelsen med arkivsakID 22/5189 og planID 2022004.

Informasjonsmøte

Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek, mandag, 22. april 2024.

Her finner du presentasjonen fra Bærum kommune

Her finner du presentasjonen fra forslagsstiller til Nyveien 30-32 og Gamle Drammensvei 33

På møtet ble det også presentert planforslaget til Gamle Drammensvei 37-39.

3D-modell: Se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert

Det er blitt utarbeidet en 3D-modell hvor man kan se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert i forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse. For best mulig opplevelse av 3D-modellen anbefales å bruke større skjerm og Google Chrome eller MS Edge.

Se modellen her