Bærum kommune har valgt kunstner-duoen Rören /Johannessen til å berike vårt offentlige rom gjennom et spennende temporært kunstprosjekt.

Målet med prosjektet er å skape levende og inspirerende opplevelser i Sandvika og styrke samhørigheten i vårt fellesskap. Målgruppen er ungdom som i samarbeid med profesjonelle kunstnere skal erfare en temporær kunstprosess igjennom å utforske ulike metoder for å skape kunst i samhandling. Bærum kommune ønsker å prøve ut nye former for samarbeid og slik kan man gi nytt rom og posisjon til kunst i offentlige rom.

Etter en god prosess og grundig gjennomgang av alle innsendte forslag, har juryen valgt ut følgende kunstner-duoen Rören /Johannessen.

Erik Rören er svensk og Signe Johannessen er norsk, født på Alstadhaug på Helgeland, vokst opp i Lillehammer og i Sverige før hun returnerte for kunstutdanning på KHIO i Oslo, der også  Erik har studert. De har sitt tilhold i Gnesta i Sverige. De utmerket seg med sitt søkelys på deltagende prosesser, pedagogiske undersøkelser og tverrvitenskapelige samarbeid. De er opptatt av klima, politisk polarisering, forandring i samfunnet, nye måter å tenke på innovative allianser og mener at interdisiplinære praksiser og samhandling aldri har vært viktigere. De har sammen startet www.artlabgnesta.se

Johannessen åpner utstilling på Oslo Kunstforening i august og skal delta på coast contemporary samt stille ut ved NNKS Nord norsk kunstnersenter i Svolvær i 2023.

Rören / Johannessen har lang og bred erfaring fra prosjekter hvor barn og ungdom har hatt likeverdig medvirkning på prosess og resultat.

- Vi er overbevist om at de utvalgte kunstnerne vil skape spennende prosessuelle kunstopplevelser med ungdommene for lokalbefolkningen og besøkende, sier kunstrådgiver Ellen Marie Fodstad.

Prosjektet er en unik mulighet til å fremme kunst og kultur i Sandvika og styrke vår identitet som et levende og kreativt sted.

- Vi ser frem til å bringe spennende og inspirerende kunstopplevelser til Sandvika og takker alle kunstnere som deltok i prosessen for deres engasjement og søknad, sier Fodstad.

Kunstner-duoen Rören /Johannessen
Foto: Tassen Khan