I forbindelse med utviklingen av Sandvika sentrum øst, skal ungdommer samarbeide med profesjonelle kunstnere for å få erfaring med kunst i stedsutvikling.

I Sandvika sentrum øst vil et nytt bysentrum vokse frem i løpet av de neste årene. Flere eksisterende bygg skal rives, og nye føres opp. Offentlige gater og plasser skal gjennomgå en betydelig oppgradering og tilpasses den nye situasjonen.  

Bærum kommune har høye ambisjoner for utviklingen, Sandvika skal bli en pulserende kultur- og regionby med særpreg og identitet der alle skal føle seg velkommen. Gater og plasser skal være attraktive, og invitere til ferdsel og aktivt bruk og opphold gjennom hele året.  

Det er utviklet forslag til en byvisjon for Sandvika: Pulserende Sandvika – et kraftsenter for kultur og kunnskap. 

Kunstprosjekt i byggeperioden

I forbindelse med utviklingen er det avsatt midler til et kunstprosjekt som skal gjennomføres i byggeperioden med målgruppen ungdom. I samarbeid med profesjonelle kunstnere skal ungdommer få erfaring med kunst i stedsutvikling. Bærum kommune ønsker å prøve ut nye former for samarbeid innenfor eksisterende rammer. Slik kan man gi en ny plass og posisjon til kunst i offentlige rom. 

Planlagt oppstart er august 2023 og ferdigstillelse høst 2026. Ramme for oppdraget er 1,7 millioner kroner.

Kunngjøring av valgte kunstnære

Etter en god prosess og grundig gjennomgang av alle innsendte forslag, har juryen valgt ut kunstner-duoen Rören /Johannessen.

Erik Rören er svensk og Signe Johannessen er norsk, født på Alstadhaug på Helgeland, vokst opp i Lillehammer og i Sverige før hun returnerte for kunstutdanning på KHIO i Oslo, der også  Erik har studert. De har sitt tilhold i Gnesta i Sverige.

De utmerket seg med sitt søkelys på deltagende prosesser, pedagogiske undersøkelser og tverrvitenskapelige samarbeid. De er opptatt av klima, politisk polarisering, forandring i samfunnet, nye måter å tenke på innovative allianser og mener at interdisiplinære praksiser og samhandling aldri har vært viktigere. De har sammen startet www.artlabgnesta.se

Rören / Johannessen har lang og bred erfaring fra prosjekter hvor barn og ungdom har hatt likeverdig medvirkning på prosess og resultat.

Kunstner-duoen Rören /Johannessen
Foto: Tassen Khan
Illustrasjon av Sandvika sentrum øst kunstprosjekt i byggeperioden Illustrasjon av Sandvika sentrum øst Illustrasjon av Sandvika sentrum øst kveld

Les mer om utviklingen av Sandvika sentrum øst her.