Planene for Bekkestua sør ble vedtatt i kommunestyret 23. juni. 130–150 nye boliger i rekkehus og småhus skal bygges, i tillegg til en større lekeplass, balløkke og gang-/sykkelveier.

I forbindelse med detaljregulering av boligfelter, vil det bli lagt frem et reguleringsalternativ hvor Bekkestuabekken åpnes i hele eller deler av planområdet.

Det ble besluttet å bevare skogholtet sør på området og det blir dermed ikke bygget en barnehage på området.

Du finner mer informasjon her.