Torget foran biblioteket er nå i ferd med å oppgraderes som del av den helhetlige opprustningen på Bekkestua.

På Bibliotektorget legges det til rette for at det kan holdes konserter. En skulptur som også er lekestativ, skal plasseres midt på torget. Sjakkbrettet som ligger på bibliotektorget i dag skal gjenbrukes, men flyttes.

Det legges opp til strømuttak slik at man kan slå seg ned og lade telefonen samtidig. Trær og vegetasjon vil omkranse torget.

Lysmaster skal utstyres slik at de kan benyttes til kunstnerisk belysning i form av lysbilder og fargeveksling. I fremtiden kan det også komme storskjerm på veggen med informasjon om hva som rører seg på Bekkestua og mulighet for filmvisning.

Tegning bibliotektorget Bekkestua
  1. Lekeskulptur
  2. Drikkefontene
  3. Bysykkelstativ
  4. Sjakkbrett
  5. Sykkelstativ
  6. Service-stasjon for sykkel