Ønsker du å gå på norskkurs samtidig som du får språktrening og arbeidserfaring i en bedrift? Norskkurs med praksis forbereder deg til å jobbe i Norge. Vi har norskkurs med praksis som passer for deltakere med ulik bakgrunn og interesser.

AKTIV NORSK: Tilbud til deltakere med ulike utfordringer

Praktisk norskopplæring
Individuelt tilpasset norskopplæring og tett læreroppfølging.
Praksis
Klassen har praksis og matfag, sammen med norsklærer en dag i uka. Vi tilbyr også individuell praksis i kombinasjon med norskundervisningen.
Inntak
Hele året om ledig plass
Kontakt på e-post
elisabeth.falch@baerum.kommune.no
Kontakt på telefon
97957044

Norskkurs med praksis gir deg:

  • norsk mot norskprøven
  • norsk som du bruker på jobb
  • erfaring med å jobbe i Norge
  • en mulighet til å snakke norsk med kollegaer på jobben

Du får en attest/tjenestebevis, en referanse og et større nettverk. For mange er norskkurs med praksis første skritt på veien til jobb.

Viktig informasjon:

  • Norskkurs med praksis starter i januar og august.
  • Norskkurs med praksis passer for deg som er på ca. A2-nivå i norsk. Kursene har ulike norskmål.
  • Vi har norskkurs med praksis for deltakere med ulik bakgrunn og utdanning fra hjemlandet.
  • Vi har en samtale med nye søkere for å finne det kurset som passer best.
  • Du må har arbeidstillatelse i Norge for å få praksis.

Kurset ga meg kunnskap som førte til at jeg fikk ett års vikariat i barnehagen. Takk!

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Finn kurset som passer for deg:

Norskkurs med praksis

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50. Telefontid hver dag kl. 12.00-1500.

E-post: voks@baerum.kommune.no

Drop-in for hjelp: Hver dag unntatt fredag kl. 13.00-14.00. Møt oss i 4. etasje.