Bussjåfør kurs

Lær norsk samtidig som du utdanner deg til bussjåfør. Kurset tilbys i samarbeid med bussbransjen og trafikkskole.

Bussjåfør dagkurs

Nivå
B1
Inntakskriterier
Førerkort klasse B. Bodd 4 år i Norge. Helse som kreves i yrket. Kunne bestå Norskprøve B1 i mars 2025.
Start
19. august 2024
Slutt
28. mai 2025
Pris
På forespørsel
Nettbrett
Leie av nettbrett og digitale ressurser er inkludert i prisen
Søknadsfrist
3. mai 2024

Målet med kurset er førerkort klasse D og Norskprøve B1 i februar/mars 2025.

 • undervisning i norsk i alle ferdigheter på B1-nivå
 • fagopplæring med norsklærer, etter læreplanen i yrkessjåførutdanningen (klasse D og YSK)
 • teorikurs og teoriprøve klasse D (7 dager)
 • YSK-kurs (6 uker)
 • kjøretimer med buss ved en trafikkskole

For å kunne søke må du:

 • hatt norsk førerkort klasse B i over 6 måneder når du søker kurset
 • ha god helse (helseattest fra lege)
 • bodd 4 år i Norge når kurset er ferdig (gjelder ikke EØS/EU-borgere)
 • være klar til å ta norskprøve B1 i februar/mars 2025
 • Nav-veileder/rådgiver på Flyktningkontoret må godkjenne at du søker

Slik søker du:

 1. Søknaden må sendes som Word-vedlegg og inneholde:
  1. Hvorfor du passer til å bli bussjåfør
  2. Hvilken og hvor lang sjåførerfaring du har
  3. Navn og telefonnummer til rådgiver hos NAV eller Flyktningkontoret
 2. Legg ved følgende dokumenter: 
  1. kopi av førerkort klasse B
  2. oppdatert CV 
  3. kopi av norskprøveresultat
  4. kopi ankomstdato i Norge (botid minst 4 år før kursslutt)

Send søknad og vedlegg til: voks@baerum.kommune.no

Søknad skal merkes med: Søknad bussjåførkurs 

Søknadsfrist: fredag 3. mai 2024

Informasjon om søknadsprosessen:

 • 1. uke i juni: Intervju med busselskap og norsklærer, prøvekjøring med trafikkskolen
 • 3. uke i juni: Skriftlig melding om plass på kurs/avslag

Forberedende teori for klasse D

 1. Introduksjon
 2. Bussen og kjøringen
 3. I trafikken

En uke med teori på trafikkskole.

Forberedende teori for yrkeskompetansekurs (YSK-kurs)

Modul 1:

 1. Vegtransportens- og yrkessjåførens rolle i samfunnet
 2. Kjøre og hviletid. Arbeidstid
 3. Veigrep, dekk og kjetting
 4. Kontroll og ettersyn
 5. Optimal kjøring
 6. Helse
 7. Livsvanens betydning for helse
 8. Tobakk og rusmidler
 9. Kriminalitet og smugling
 10. Personlige forhold
 11. Ulykkesberedskap

Modul 2:

 1. Lover, forskrifter og andre regler
 2. Kommunikasjon og service
 3. Ulykkesrisiko i transportbransjen
 4. Organisasjoner i arbeidslivet og forsikringsordninger
 5. Pensjonsordninger
 6. Motor og kraftoverføring, konstruksjon og virkemåte
 7. Bremser
 8. Sikkerhetsutstyr

Modul 3:

 1. Samfunnets behov for transport
 2. Lover og regler for persontransport
 3. Økonomi
 4. Planlegging og gjennomføring av persontransport

Modul 4:

 1. Service- og kundebehandling
 2. Lasting og sikring
 3. Planlegging og forberedelse til kjøring
 4. Rettigheter og busspassasjerer

Modul 5:

 1. Risiko ved bruk av store kjøretøy
 2. Optimal kjøring
 3. Sikker kjøring
 4. Hvordan kjører du

4-5 uker med yrkeskompetansekurs (YSK) på trafikkskole.

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Norskkurs med praksis