Bussjåfør kurs

Lær norsk samtidig som du blir kvalifisert til å arbeide som bussjåfør. Kurset tilbys i samarbeid med NAV.

Bussjåfør dagkurs

Nivå
B1
Inntakskriterier
A2 og plettfri vandel. Førerkort klasse B. 4 års botid i Norge. Helse forenlig med yrke.
Start
August 2023
Slutt
Mai 2024
Antall timer høst
18 t. per uke
Antall timer vår
Timeantall kommer
Pris
På forespørsel
Nettbrett
Leie av nettbrett og digitale ressurser er inkludert i prisen

Kurset er for deg som ønsker å bli bussjåfør, og som også trenger å lære mer norsk.

Kurset vil gi deg norskopplæring på B1-nivå, et forberedende kurs i bussfag, teori og kjøreopplæring hos en trafikkskole. Den siste måneden av kurset vil du ha praksis/opplæring i et busselskap.

Målet etter endt kurs er førerkort klasse D og bestå B1 i alle/de fleste ferdigheter i mars/mai:

 • undervisning i norsk i alle ferdigheter på B1-nivå
 • fagopplæring, med norsklærer, etter læreplanen i yrkessjåførutdanningen (klasse D og YSK)
 • teorikurs og teoriprøve klasse D
 • kjøretimer med buss
 • karrierelæring og arbeidsliv (vårsemesteret)

Kurset er et samarbeid mellom NAV Bærum, Flyktningkontoret, Unibuss og Voksenopplæringssenteret.

Før du søker, må du:

 • hatt førerkort klasse B over ½ år i Norge når du søker kurset
 • ha god helse (helseattest fra lege)
 • 4 års botid før kurset er ferdig (gjelder ikke EØS/EU-borgere)
 • være klar til å ta norskprøve B1 mars/mai
 • Ha godkjenning fra din Nav-veileder/rådgiver på FLYK 

Slik søker du

 1. Søknaden må sendes som Word-vedlegg og inneholde:
  1. Fortelle hvorfor du passer til å bli bussjåfør
  2. Hvilken og hvor lang sjåførerfaring du har
 2. Legg ved følgende dokumentasjon: 
  1. kopi av førerkort klasse B
  2. oppdatert CV (i eget Word-vedlegg)
  3. kopi av norskprøveresultat.
  4. kopi ankomstdato i Norge (botid minst 4 år før kursslutt)
 3. Fullt navn på:
  1. rådgiver på FLYK /veileder på Nav
  2. norsklærer du har nå/den siste
 4. Send søknad og vedlegg til voks@baerum.kommune.no
 5. Søknad skal merkes med: Søknad bussjåførkurs 
 6. Søknadsfrist: onsdag 20. mai 2022

Tilleggsinformasjon om søknadsprosessen:

 • 1. uke i juni 2022: Intervju med bussbransjen og norsklærer, prekjøring med trafikkskolen
 • 3. uke i juni 2022: Skriftlig melding om plass på kurs/avslag

Praktisk informasjon om kurset: 

 • Kurset har minimum 14 timer undervisning i uken:
  • 6 timer bransjefag
  • 8 timer norsk
  • 2 timer arbeidslivskunnskap (vårsemesteret)

Ved trafikkskole:

 • Teorikurs klasse D
 • Kjøretimer buss
 • Yrkessjåførkurs/YSK

 

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Fagplan 2022/2023

Forberedende teori for klasse D

 1. Introduksjon 
 2. Bussen og kjøringen
 3. I trafikken

1 uke med teori på Wright trafikkskole

Forberedende teori for yrkeskompetansekurs (YSK-kurs)
Modul 1:

 1. Vegtransportens-og yrkessjåførens rolle i samfunnet
 2. Kjøre og hviletid. Arbeidstid
 3. Veigrep, dekk og kjetting
 4. Kontroll og ettersyn
 5. Optimal kjøring
 6. Helse
 7. Livsvanens betydning for helsa
 8. Tobakk og rusmidler
 9. Kriminalitet og smugling
 10. Personlige forhold
 11. Ulykkesberedskap

Modul 2: 

 1. Lover, forskrifter og andre regler
 2. Kommunikasjon og service
 3. Ulykkesrisiko i transportbransjen
 4. Organisasjoner i arbeidslivet og forsikringsordninger
 5. Pensjonsordninger
 6. Motor og kraftoverføring, konstruksjon og virkemåte
 7. Bremser
 8. Sikkerhetsutstyr

Modul 3:

 1. Samfunnets behov for persontransport
 2. Lover og regler for persontransport
 3. Økonomi
 4. Planlegging og gjennomføring av persontransport

Modul 4:

 1. Service-og kundebehandling
 2. Lasting og sikring
 3. Plalegging og forberedelse til kjøring
 4. Rettigheter og busspassasjerer

Modul 5:

 1. Risiko ved bruk av store kjøretøy
 2. Optimal kjøring
 3. Sikker kjøring
 4. Hvordan kjører du

4-5 uker med yrkeskompetansekurs (YSK) på Wright trafikkskole

 

Norskkurs med praksis

Kontakt

Kontaktinformasjon

voks@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 67 50 (telefontid mandag - fredag: kl. 09.00. - 15.00)

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Her finner du oss