Deltaker med praksis på kjøkken

Dette kurset passer for deg som skal ta norskprøve A2, enten bare muntlig eller også skrive, lese og lytte og som ønsker å lære med om arbeidslivet i Norge. Etter en samtale med lærer og en praksisveileder, finner vi sammen ut om kurset passer for deg. Kurset er tilpasset deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet.

NORSKKURS MED PRAKSIS

Nivå
A2
Inntakskriterier
Grunnleggende norskferdigheter og god helse
Start
21. august 2023
Slutt
21. desember 2023
Antall timer per uke
15 timer norsk + to timer praksisveiledning
Pris
25 100,- . (Deles i fire avdrag)
Inkludert
Leie av nettbrett og digitale ressurser
Undervisningsdager
Norsk: mandag, onsdag og fredag. Praksis: tirsdag og torsdag
Påmeldingsfrist
28. juni 2023
Oppsigelsestid etter kursstart
Fire uker

Kurset inneholder:

  • norsk, etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
  • norsk på arbeidsplassen
  • kunnskap om arbeidslivet i Norge
  • mulighet for praksisplass i en bedrift to dager i uken 
  • lærer følger opp ute på praksisplassen ca. annenhver uke

Kursplan:

  • første halvdel: norskkurs på skolen 3 dager i uken. 15 timer norsk + 2 timer praksisveiledning per uke
  • midtveis: to uker med praksis 5 dager i uken
  • siste halvdel: kombinasjon med 3 dager skole og 2 dager praksis (tirsdag og torsdag)
  • kurset starter i januar og i august. Ofte er det fint å ta to semestre for å nå målet ditt.

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre norskkurs med praksis

Kontakt Voksenopplæringssenteret

Besøksadresse:

Kunnskapssenteret
Otto Sverdrups plass 4 
1337 Sandvika

Postadresse:

Voksenopplæringssenteret i Bærum
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon: 67 50 67 50

E-post: voks@baerum.kommune.no