For deg som skal ta norskprøve A2, enten bare muntlig eller også skrive, lese og lytte. Etter en samtale med lærer og en praksisveileder, får du plass på det kurset som passer best for deg.

NORSKKURS MED PRAKSIS

Nivå
A2
Inntakskriterier
Grunnleggende norskferdigheter og god helse
Start
3. januar 2023
Slutt
23. juni 2023
Antall timer
14 timer norsk hver uke
Pris
29 100,- . (Deles i fire avdrag)
Nettbrett
Leie av nettbrett og digitale ressurser er inkludert i prisen
Undervisningsdager
Norsk: mandag, onsdag og fredag. Praksis: tirsdag og torsdag

Vi samarbeider med renholdsbransjen om praksis og det faglige innholdet i kurset. I tillegg til opplæring i norsk, vil du få basiskunnskap innen renhold. Er du motivert og passer til å jobbe med renhold, kan du få mulighet for en arbeidsavtale innen renhold.  

Du kan også lære om andre bransjer og ha praksis andre steder enn renhold. Skriv hva du ønsker i påmeldingsskjema.

Kursene inneholder:

  • Norsk, etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
  • Norsk på arbeidsplassen, blant annet renhold
  • Arbeidslivet i Norge
  • Praksisplass i en bedrift
Dette lærer du om renhold:
  1. Utstyr som brukes i renhold
  2. Den profesjonelle renholdsarbeideren
  3. Kommunikasjon
  4. Insta800 (Renholdsstandard)
  5. Basiskurs renhold
  6. HMS

Kurset starter i januar og i august. Du kan ta to semestre på disse kursene.

Nivå A0

Kurset er for deg som ikke har gått på skole og som ikke leser og skriver på ditt eget språk. 

Nivå A1

Kurset er for deg som nettopp har begynt å lære norsk. Målet er at du skal klare deg på norsk i enkle hverdagssituasjoner og oppnå A1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå A2

Kurset er for deg som vil utvikle og styrke kunnskapene du har i norsk fra før eller fra kurs på A1-nivå. Du blir oppmuntret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner i hverdagen. Målet er at du skal oppnå A2 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B1

Kurset er for deg som allerede har grunnleggende norskferdigheter fra kurs på A2-nivå, men som vil bli mer selvstendig i språket. Målet er å oppnå B1 i ferdighetene lese, lytte, skrive og samtale.

Nivå B2

Dette er et høyere mellomnivå for deg som vil bli mer selvstendig når du snakker og skriver norsk. Nivå B2 kan gi opptak til høyere utdanning i Norge.

Andre norskkurs med praksis