Miljøtjenesten

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Helse og velferd

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Voksenopplæringssenteret

Kontakt

Live.marie.sundbye@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem?

Vi har opprettet en miljøtjeneste med tilstedeværelse for deltakerne i skoletiden. Vi har ansatte som daglig er til stede i deltakernes fellesområder. I samtaler med deltakerne tilbyr vi sosial kontakt, råd og veiledning i praktiske spørsmål, og muligheten for å praktisere norsk språk. Vi gir henvisninger til fagmiljøer ved andre tjenestesteder ved behov. Vi initierer og koordinerer arrangementer som deltakerne selv får holde. Deltakere i opplæring i norsk og grunnskole for voksne ved Voksenopplæringssenteret er sluttbruker.

Hva er det nye med løsningen/resultatet?

Voksenopplæringssenteret gir opplæring til nyankomne og lengeboende innvandrere. Mange av deltakerne mangler familie og sosiale kontakter i hverdagen utenfor Voksenopplæringssenteret. Det er nødvendig å oppleve positivt samspill med andre mennesker for å oppleve trivsel over tid. Det er også nødvendig for deltakerne å være i stand til å utføre praktiske oppgaver overfor det offentlige, arbeidsgivere, barns fritidsaktiviteter og mer. Annerledes nå: Vi har organisert en miljøtjeneste som sikrer at vi er tilgjengelige for deltakerne hver dag. De ansatte i tjenesten hever sin kompetanse innenfor dette arbeidet i fellesskap.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne?

Vi opplever jevnt stigende antall henvendelser fra deltakere.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere?

De ansatte har møter hver 14. dag for å utveksle erfaringer, fordele arbeid og planlegge arrangementer.

Når tok dere løsningen i bruk?

August 2022

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningen?

Deltakerne viser tydelige tegn til å trives og sette pris på ansatte som har tid til samtale med dem. De viser også glede og lettelse når våre ansattes veiledning gjør dem i stand til å løse praktiske oppgaver. Deltakernes arrangementer har hatt store antall besøkende. De positive tilbakemeldingene til de arrangerende deltakerne har vært mange fra andre deltakere.

Vi har tilrettelagt for noen aktiviteter som ikke deltakerne har respondert mye på. Det har vært aktiviteter som har vært lite besøkt. Disse aktivitetene har vi tonet ned, og vi har gitt større plass til aktiviteter som det er etterspørsel etter fra deltakerne.