Carpe Diem

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Aldring og mestring og Bymiljø, eiendom og utbygging
På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?
Eiendom, Bygg og prosjekt ved prosjektleder Vibeke Schioldborg

Kontakt:

liv.hustveit@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Innovasjonsarbeid med etablering av demenslandsby og faseoverganger med videre læring fra planlegging, gjennomføring, overtagelse og ut i praksis. Prosjektet v/prosjektleder Vibeke Schioldborg med flere fortjener prisen. Prosjektet har allerede mottatt flere eksterne priser. Viser blant annet til to priser fra DOGA nå nettopp: Innovasjonsprisen for inkluderende design for både Arkitektur og Landskapsarkitektur

Hva er det nye med løsningen/resultatet

Demenslandsbyen er en helt annenmåte å tenke institusjon på med hjemlighet fra A til Å.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for brukerne

Innovasjonen har skapt stor interesse og potensialet er stort for nytenkning for brukerne. Aktivitet krever deltagelse, engasjement og inkludering også utenifra. Dette er en kreativ prosess i å blant annet invitere frivilligheten og et inkluderende arbeidsliv slik at også brukerne er med i en god hverdag.

Hvilken forskjell har løsningen hatt for medarbeidere

Medarbeiderne er med i en god prosess for å skape aktivitet og gode løsninger i flere ledd. Bruk av frivillige og et inkluderende arbeidsliv med positiv læring for andre er en kontinuerlig "vinn, vinn"-prosess.

Når tok dere løsningen i bruk?

Prosjektet er i en kontinuerlig prosess mellom ulike faser, hvor man kan se læring i alle ledd som "går i ring".

Hvilke effekter/resultater/merverdi ser dere av løsningen

Prosjektet har skapt mye interesse utover kommunen og landegrensen. Det er stadig omvisning. Prosjektet er kritisert i aviser samtidig som det er rost opp i skyene. Debatt og interesse om drift er viktig og gir grobunn for ny tenking i alle ledd.