Samarbeid viken

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Helse og velferd

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du

Voksenopplæringen

Kontakt

Live.marie.sundbye@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Vi tenkte det var veldig lurt å slå oss sammen med alle de andre Voksenopplæringene i viken fk for å lage gode planleggingsdager. For å synkronisere dagene med dem fikk vi lærerne til å bruke to ekstra planleggingsdager FØR våre egne tre dager i august 23, dvs. til sammen 5 dager. De har en annen skolerute, derfor måtte vi tilpasse oss. Det betydde at de måtte få fri 2 andre dager ila skoleåret for at antall arbeidsdager skulle gå opp.

Hva gikk galt og hvorfor

Det som gikk galt var at vi glemte å gi tilbake de to dagene ila året! Resultatet er at ledelsen og fagavdelingen må ta over undervisningen de siste to dager før skoleslutt, fordi dette var de eneste dagene vi kunne gå ut av normal undervisning uten at det hadde konsekvenser for norskopplæringen. Siste dag før ferien vil da ledergruppen + administrasjonsavdelingen ha aktivitetsdag med alle elever på Voksenopplæringen!! Dette blir gøy, men det var ikke tilsiktet!

Hva lærte dere av å finne denne feilen

Flott med samarbeid, men vanskelig å gjøre det på tvers av skoleruter.

Hva vil dere gjøre annerledes neste gang – basert på denne erfaringen

Tenke nøye gjennom hvordan forskjellige kommuner legger opp skoleåret og huske på når det skal være planleggingsdager gjennom året. Tanken var god: samarbeid på tvers av kommuner - men altså litt vanskelig:(

Hva gjorde det at dere oppdaget dette, med det videre arbeidet

Vi merket det da vi talte over antall arbeidsdager lærerne ville få - det ble to for mange! Da måtte vi finne på noe lurt.