Inntaksskjema

Hvilke direktørområder omfatter søknaden?

Aldring og mestring

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du?

Bærum helse og friskliv

Er andre tjenestesteder og kommunalsjefsområder involvert?

IT

Kontakt

liv.tellsgard@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Utgangspunktet var at vi kun hadde mulighet til å nå RPH via telefon i en definert telefontid fire dager i uken. Tre timer pr gang. Dette medførte at mange som prøvde å ta kontakt ikke kom gjennom på telefon grunnet telefonkø, og at mennesker som av ulike årsaker ikke hadde mulighet til å ringe oss (opptatt på annet hold på dagtid, språk, angst for telefon) ikke kunne ta kontakt med RPH. Med et mål om likeverdige helsetjenester så vi oss nødt til å gjøre en endring på dette slik at alle skulle ha så like muligheter som mulig til å nå oss. Den som skulle tjene på at vi fant nye løsninger var innbyggerne i kommunen.

Hva gikk galt og hvorfor?

Vi samarbeidet med IT om å lage et digitalt skjema som skulle brukes til vurdering av tjenester for innbyggere som ønsket kontakt med oss. Vi brukte ID portalen som innlogging. Vi la inn det vi mente var gode spørsmål for å kartlegge behov på best mulig måte.Vi innså raskt at vi her hadde åpnet for veldig mange flere henvendelser enn vi klarte å håndtere, og at vi ikke hadde lagt ut god nok informasjon på nettsiden samt at vi ikke hadde gode nok spørsmål på inntaksskjemaet. Det medførte mye arbeid på terapeutene og lange ventelister på tjenester hos oss i tillegg til flere avvisninger fordi vi ikke hadde vært tydelige nok ift målgruppe.

Hva lærte dere av å finne denne feilen?

Det var meget nyttig, og vi valgte å ta ned skjemaet etter ca to mnd og begynne å jobbe med det på nytt for å se om vi kunne komme til en bedre løsning for innbyggerne og for oss i RPH.

Hva vil dere gjøre annerledes neste gang – basert på denne erfaringen?

Vi har gjort endringer som ser ut til å fungere, og det viktigste vi har gjort er en helt ny nettside, med god informasjon samt at vi har endret skjemaet slik at det i større grad gir oss informasjon vi trenger og som gjør kartleggings- og vurderingsarbeidet for oss mer effektiv. Noe som tilgodekommer kommunens innbyggere ved at terapeutene har bedre tid til klinisk arbeidHva gjorde det at dere oppdaget dette, med det videre arbeidet?Vi startet på nytt, eller dvs vi tok med oss lærdom fra feilene vi gjorde første gang og satte i gang med et nytt arbeid og et nytt forsøk.