Brakka

Hvilke direktørområder omfatter søknaden

Aldring og mestring

På hvilket tjenestested og kommunalsjefsområde jobber du

Ergo, fysioterapi og hjelpemidler Friskliv og mestring

Kontakt

tone.melhus@baerum.kommune.no

Hva, hvorfor og for hvem

Bakgrunnen for at Brakka ble opprettet var ønske fra innbyggere i kommunen om å hente ut hjelpemidler utenom ekspedisjonens åpningstider. Ansatte som betjener ekspedisjonen jobber dagtid. Ved å opprette Brakka så avtaler innbygger å hente ut/lever inn hjelpemidler utenom arbeidstid og får tilsendt en kode på sms slik at de selv kan åpne Brakka når det passer for dem. Kommunens innbyggere er i fokus/sluttbruker

Hva gikk galt og hvorfor

Det er lite informasjon om Brakka både på kommunens hjemmesider og det opplyses lite om det generelt. Det kan være noe av bakgrunnen for at det feilet. Innbyggerens behov var tydelig, men samtidig så viser det seg at det er mulig for de også å være fleksible i forhold til å hente/levere inn hjelpemidler i åpningstid. Det er også en mulighet til å få hjelpemidler kjørt ut/hentet inn, mot betaling. I snitt 3 aktiviteter per måned i Brakka.

Hva lærte dere av å finne denne feilen

Var det et reelt behov for, eller er det bare et ønske?

Hva vil dere gjøre annerledes neste gang – basert på denne erfaringen

Gi bedre informasjon om hvilke tilbud og muligheter det faktisk finnes i kommunen, istedenfor å opprette noe helt nytt

Hva gjorde det at dere oppdaget dette, med det videre arbeidet

Prosessen er ikke stoppet, innbyggere i kommunen har fortsatt mulighet til å benytte seg av tilbudet. Det blir nå opplyst om tilbudet oftere, slik at det blir mer 'synlig' del av tjenesten