Testfasen

Testfasen er den siste fasen i designprosess. Her skal løsningsforslaget som blitt utarbeidet prototypes og testes.

Hensikten er ikke at det skal være påkostet og tidskrevende å lage prototypen. Det er viktig å prototype og teste raskt for å få bekreftet eller avkreftet om løsningen faktisk løser problemet. Gjør det så enkelt som mulig så dere kan teste så raskt som mulig!

Når dere tester er det viktig at informantene får frihet til å utforske, se og føle på løsningen. De må kunne si hva de tenker, hva de tror de ser, hva de føler, hva de liker eller misliker, uten at den som tester påvirker eller medvirker altfor mye. Derfor har vi et sett med metoder og verktøy som kan brukes for at både lage og teste prototyper enklest mulig.

 

Metodebank