Tjenestedesign

Tjenestedesign er en av flere metoder for å utvikle tjenester, prosesser og produkter. Metodens styrke ligger i tankesettet, måten vi ser og angriper oppgaven på.

Tilnærmingen tar alltid utgangspunkt i brukerens ståsted, samtidig som den tar hensyn til helheten og rammene tjenesten skal utvikles i. Basert på innsikt om både rasjonelle, emosjonelle og sosiale behov, fremkommer problemstillingen som skal løses tydeligere. Da er sjansen for å utvikle nye, treffsikre, innovative løsninger bedre. Tjenestedesign er ikke en lineær prosess og det er alltid mulig å bruke enkeltmetoder fra idebanken som ligger her.

Her finner dere rammeverk og noen metoder vi bruker i tjenestedesign. Har dere konkrete spørsmål eller noe dere ønsker å drøfte er dere alltid velkomne til å ta kontakt med oss i Innovasjon, gjerne på:  Innovasjon@baerum.kommune.no.

Relaterte sider