Innovasjonsprisen

Bærum kommune definerer innovasjon som «nytt – nyttig – nyttiggjort».

Innovasjonsprisen skal løfte frem tjenester som har funnet frem til løsninger som er nye for kommunen, tatt dem i bruk og skapt verdier for innbyggere og brukere. Prisen skal være med på å spre de gode løsningene og bygge innovasjonskultur. Alle kommunens tjenesteområder inviteres til å søke, enten de leverer innbyggerrettede eller interne tjenester.

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Er innovasjonen tatt i bruk og skaper den verdi for brukere og innbyggere?
  • Er det hentet inspirasjon fra andre, internt eller eksternt?
  • Er det godt potensiale for spredning, kan andre benytte seg av hele eller deler av løsningen?
  • I hvilken grad har det vært internt samarbeid ut fra felles problemstillinger f. eks. samarbeid innen et fagområde eller på tvers av fagområder
  • I hvilken grad har det vært samarbeid med eksterne ut fra felles problemstillinger f.eks. sosiale entreprenører, næringsliv, frivillige, andre kommuner osv.
  • I hvilken grad er brukere og/eller – innbyggere involvert i utviklingen av løsningen?
 

 

Søknad om innovasjonsprisen

 

Søknad om Innovasjonsprisen 2020

Innovasjonsprisene