Innovasjonsprisen

Bærum kommune definerer innovasjon som «nytt – nyttig – nyttiggjort».

Innovasjonsprisen skal løfte frem tjenester som har funnet frem til løsninger som er nye for kommunen, tatt dem i bruk og skapt verdier for innbyggere og brukere. Prisen skal være med på å spre de gode løsningene og bygge innovasjonskultur. Alle kommunens tjenesteområder inviteres til å søke, enten de leverer innbyggerrettede eller interne tjenester.

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Er innovasjonen tatt i bruk og skaper den verdi for brukere og innbyggere?
  • Er det hentet inspirasjon fra andre, internt eller eksternt?
  • Er det godt potensiale for spredning, kan andre benytte seg av hele eller deler av løsningen?
  • I hvilken grad har det vært internt samarbeid ut fra felles problemstillinger f. eks. samarbeid innen et fagområde eller på tvers av fagområder
  • I hvilken grad har det vært samarbeid med eksterne ut fra felles problemstillinger f.eks. sosiale entreprenører, næringsliv, frivillige, andre kommuner osv.
  • I hvilken grad er brukere og/eller – innbyggere involvert i utviklingen av løsningen?

Innovasjonsprisen 2019 til Globale Bærum 

Globale Bærum fikk Bærum kommunes innovasjonspris for sitt arbeid for å få innvandrere i jobb.

 

 

Søknad om Innovasjonsprisen 2018

Søker: 

Navn på innovasjon

Capralhaugen omsorgsbolig, Pleie og omsorg Nå kommer Lyset
Kultur, Plan, miljø og kultur Fornebupiloten
Bjørnegård ungdomsskole, Oppvekst skole Elin Måge Bjørnegårdslærer
Avd. for kultur og samarbeid, Plan miljø og kultur Sandvika Byfest
Voksenopplæringssenteret, Helse og Sosial Verden i Kunnskapssenteret - Inkludering gjennom kultur
Eiendom, Renhold Smart renhold
Anskaffelsesenheten Dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av personbiler
Transport, Teknisk tjenester Biogassanlegg på Rud
NAV Bærum, Helse og Sosial Globale Bærum
Emma Hjort boliger Målrettet miljøterapi
Bekkestua skole, midlertidig avdeling Bekkestua barneskole, Oppvekst skole Solidaritetsklassen
HR-enheten, Administrasjon Traineeprogram for innvandrere med akademisk utdannelse.
Lyset i hverdagen - NAV Bærum, Helse og Sosial og Pleie og omsorg Lyset i hverdagen
Eiendom, Eiendom Bolig Det gode Nabolag
Flyktningkontoret, Helse og Sosial Enkelt innføringskurs i personlig økonomi
Helse- og sosial administrasjon, Helse og Sosial Skravlekopp

Innovasjonsprisene

Søknad om Innovasjonsprisen 2018