Utviklingsmuligheter---Sarhad-Solaimani-opt

Dersom du ønsker å utvikle deg videre, lære noe nytt eller få mer ansvar, er det mange muligheter i Bærum kommune. Husk dog at det er ingen andre enn deg selv som kan gripe dem!

Få ting skaper like mye utvikling som de mange, varierte utfordringene man møter som helsepersonell i en kommune. Samtidig trenger vi alle stadig påfyll av ny og oppdatert kunnskap, og det jobber Bærum kommune hardt for å legge til rette for.

Kompetanseutviklingsstipend

Bærum kommune tilbyr kompetanseutviklingsstipend, der man hvert femte år kan søke om inntil 50 000 kroner til å dekke studieavgift og bøker. En av dem som har nytt godt av et slikt stipend er Sarhad Solaimani.

Mens jeg var avdelingsleder, tok jeg en master i verdibasert ledelse. Så lenge studiet man søker seg til er relevant, er det etter min erfaring relativt enkelt å få stipendet.

Samtidig understreker Sarhad at det er viktig at man selv viser initiativ og et ønske om å utvikle seg; ingenting kommer gratis.

Det er viktig å signalisere overfor ledere at du ønsker å styrke deg innen et gitt fagfelt, at du ønsker å gå på et kurs eller ta et studium. Du kan ta det opp i den årlige utviklingssamtalen, men det er ikke noe i veien for å ta opp slike tema løpende.

 Karriereutvikling

I tillegg til å legge vekt på de ansattes faglige utvikling, er det også rom for en spennende karriereutvikling i Bærum kommune. Sarhad er et av mange eksempler på ansatte som har jobbet målrettet og dermed fått stadig økt ansvar.

Jeg begynte som ufaglært i kommunen og fikk etterhvert økonomisk støtte av kommunen til å ta sykepleierutdanning. Etter utdanningen jobbet jeg først som sykepleier. Deretter ble jeg hovedverneombud, så fikk jeg muligheten til å jobbe som avdelingsleder. Etter hvert ble jeg tjenesteleder og nå har jeg tatt enda et steg og blitt enhetssjef for helseinformatikk. Men ingen må tro at dette har kommet gratis. Jeg har både studert målrettet, jobbet hardt og møtt mange dyktige ledere som har vist meg tillit og gitt meg handlingsrom.

 Et annet eksempel er Johnny Soriano, som til daglig er fagutviklingssykepleier ved Bekkestua omsorgsbolig.

Jeg begynte som ekstravakt i 2015, forteller Johnny. Jeg var helsefagarbeider og fikk så støtte av Bærum kommune til å studere til å bli sykepleier og har nå blitt fagutviklingssykepleier.

Interne og eksterne kurs

Lange studier er det ikke alle som kan kombinere med jobb og familie, derfor legges det også opp til kortere kurs og faglige samlinger – interne som eksterne. Sarhad har nylig sendt en av sine medarbeidere på et kurs innen etisk refleksjon.

Det er et fagfelt som er svært nyttig for oss som jobber med mennesker, det hjelper oss å handle rasjonelt i situasjoner der det ikke er fasitsvar. Kurset medarbeideren ønsket å gå på gikk over to dager, og kostet rundt 4 000 kroner. Vi dekket både kursavgiften og kompenserte for medgått tid. Men jeg stilte krav om at alle vi andre i avdelingen også måtte dra nytte av kurset i etterkant.

Og nettopp intern kompetanseoverføring er vesentlig for at alle i Bærum kommune skal utvikle seg videre.

Vi gjennomfører både sentrale og lokale kurs, der blant annet fagutviklingssykepleiere og andre med særlig spisskompetanse holder innlegg for sine kolleger. Det varer ofte en time, legges til et tidspunkt som passer for så mange som mulig og gjennomføres hver måned, noen ganger annenhver måned. Nå sist var det sykehjemslegen på Valler som ga oss fordypning i hjertesvikt.

En fordel med slike kurs i Bærum kommune er at det ikke bare er de nærmeste kollegene som holder innlegg. Man høster av all den kompetansen kolleger sitter på ved ulike sykehjem, omsorgsboliger og i de hjemmebaserte tjenestene. Det har sine fordeler å jobbe i en kommune av Bærums størrelse. 

 

Fag er i fokus hos oss. Her kan du lese litt mer om tema som opptar oss for tiden

Møt dine fremtidige kollegaer