Lindelia sykehjem

Som Bærum kommunes nyeste sykehjem er det naturlig at Lindelia har tatt i bruk mye velferdsteknologi. Hvordan er erfaringen med all denne teknologien etter noen måneders bruk?

En av løsningene Lindelia sykehjem har tatt i bruk er et nytt pasientvarslingssystem. Der tidligere systemer kun gir varsling om at pasienten ønsker assistanse, har du nå en talefunksjon som gir muligheten for dialog.

- Det gir oss muligheten til å vurdere hvor fort vi må reagere i en situasjon der vi må prioritere mellom ulike oppgaver, forteller avdelingssykepleier Ingrid Bruserud. Det gjør også at vi er bedre forberedt på hva pasienten har behov for.

Per nå er det bare talefunksjonen i systemet som er tatt i bruk, men det er også lagt opp til å kunne bruke et digitalt kameratilsyn på sikt. Teknologien har blitt brukt andre steder i kommunen allerede, men av hensyn til både pasienter og ansatte har man valgt å fase inn ulik teknologi gradvis på Lindelia.

Sensorteknologi

En annen teknologi som er i bruk er bevegelsessensorer, som gir informasjon om pasienten for eksempel står opp av sengen, noe som kan være viktig informasjon for å forebygge fall.

Rundt om på Lindelia er det plassert posisjonsfyr. Beboerne går med et smykke på armen eller rundt halsen som fungerer som en sporingsbrikke. På den måten kan beboere med en demenssykdom bevege seg fritt.

Velferdsteknologi

 

Avanserte senger

Sengene har også innebygd teknologi, med blant annet veiefunksjon, fuktsensorer og økt mobilitet.

- Noen senger har sensorer som gir beskjed til personalet dersom en beboer har stått opp av sengen, forteller tjenesteleder Grete Haugland. Dessuten kan vi registrere eventuell fukt – og behov for skift. Den store fordelen er at vi gjennom natten har redusert behovet for å ta en rutinemessig sjekk som ofte medfører at vi vekker pasienten. Sengen har innebygd teknologi slik at vi for eksempel kan veie pasienten i sengen og overføre data direkte til pasientens journal.

- Vi har i tillegg senger som kan innstilles for å gi bevegelse/vending med forhåndsinnstilte intervaller. Dette bidrar til bedre mobilitet og komfort både i ligge- og sittestilling, som igjen bidrar til å forebygge trykksår, legger Ingrid til. Denne teknologien sparer også medarbeidere for mange tunge forflytninger; også det er stort pluss!

Store endringer

Lindelia og Bærum kommune som helhet har tatt i bruk mye teknologi den siste tiden, noe som medfører store endringer for de ansatte. Derfor er opplæring og kurs viktig.

- Alle ansatte fikk kurs i forkant av at Lindelia åpnet, forteller Ingrid. Jeg vil rose de ansatte. De har vært veldig positive og vist stor vilje til å sette seg inn i alt det nye. Holdningen på Lindelia er at alle er villige til forandring og følger opp nye rutiner.

- Det tar jo alltid tid å bli kjent med ulik teknologi, legger Grete til. I tillegg må vi ha innsikt i både de juridiske og etiske sidene ved teknologien. Så jo, det krever å ta i bruk ny teknologi, men det er ingen tvil om at det er til det beste for både brukere og ansatte.

 

Fag er i fokus hos oss. Her kan du lese litt mer om tema som opptar oss for tiden

Møt dine fremtidige kollegaer