Ubah

Navn:

Ubah Ali

Stilling:

Sykepleier på Solvik sykehjem

Hvor lenge har du jobbet i kommunen?

Jeg begynte i et vikariat som helsefagarbeider i mars 2020 og gikk etter fullførte studier over i stillingen som sykepleier 1. juli.

Hvilken del av jobben synes du er mest spennende?

Alle de ulike oppgavene og prosedyrene, det er det mest spennende. Som nyutdannet sykepleier er det bra å kunne gå rundt med legen og snakke med pasienten, få eget ansvar og følge opp med tanke på medisiner, endringer og observere. Det er mye å lære og det er utrolig spennende.

Hva er den viktigste delen av jobben din?

Mange ting er viktige, men viktigst er å se pasientene, og det å se at de er fornøyde når du har vakt. Den hjelpen og oppfølgingen jeg gir til pasienter, at de setter pris på at du har vært hos dem. Det er givende og viktig.

Fun fact om deg selv?

Jeg er faktisk redd for katter. Ikke hunder, men katter!

Møt dine fremtidige kollegaer

Fag er i fokus hos oss. Her kan du lese litt mer om tema som opptar oss for tiden