Helsesykepleier jobber etter Lov om helsepersonell. Helsesykepleier har taushetsplikt, som skal sikre at det du velger å fortelle, ikke fortelles videre.

Dersom du forteller noe som gjør at du eller andres liv kan være i fare, må helsesykepleier varsle, si fra til flere. Helsesykepleier vil alltid informere deg, dersom hun/han må varsle andre om det du forteller.

Du kan lese mer om taushetsplikt på HelseNorge.

Det er flere lover som regulerer taushetsplikt. De som jobber i skolen, har taushetsplikt etter forvaltningsloven og opplæringsloven.