Ungdom og fritid Bærum kommune er en kommunal tjeneste og et treffsted for ungdom og unge voksne med varierte aktivitetstilbud innen kultur-, sport- og friluftsliv fordelt på syv baser rundt om i Bærum kommune.

Formål 
Ungdom og fritid Bærum kommune (UFB) skal legge til rette for uformell og formell læring på åpne møteplasser. Visjonen er at alle ungdommer har tilgang til fritidsklubber, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser som oppleves relevant, og som bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt. Verdier er demokrati og medvirkning, åpen og inkluderende, kvalitet og troverdighet og tverrfaglighet og samarbeid.

Oversikt over fritidsklubber driftet av Ungdom og Fritid finner du her

Kontaktinformasjon

Telefon: 959 40 462

ungdomogfritid@baerum.kommune.no

https://www.facebook.com/ungdomogfritidbaerum

Rådmann Halmrasts vei 9, 1337 Sandvika, Norway

Ungdom og fritid sin facebook side er oppdatert med gjeldende tilbud og aktiviteter. Facebooksiden er linket til profil på Instagram, ufb_insta

Fritidstilbud for personer med funksjonsnedsettelser

Frivillige organisasjoner:

Frivillige organisasjoner tilbyr en rekke lavterskeltilbud både som en arena i seg selv gjennom medlemskap og nettverk i egne organisasjoner, og som aktører som tilbyr ulike tiltak for sårbare grupper. Her kan du finne en oversikt over noen ulike pasientorganisasjoner og humanitære organisasjoner som arbeider for å bedre leveforhold for ulike grupper i befolkningen, og som med sine frivillige tilbyr lavterskeltilbud til disse.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. 

Her finner du LNUs medlemsorganisasjoner