Bærum kommune er en av landets mest folkerike kommuner, og mange reiser til jobb hver dag – både til nabokommuner og internt i Bærum. Alle disse bevegelsene medfører mange bilreiser. Et mål er å få en del av disse reisene over fra bil til sykkel.