I 2019 inngikk Ruter og Bærum kommune et samarbeid for å lage et attraktivt mobilitetsløstilbud bestående av el-sparkesykler og elsykler som en integrert del av kollektivtilbudet. Gjennom en anbudsprosess ble TIER GmBH valgt som leverandør av et mikromobilitetstilbud som erstattet den gamle bysykkelordningen på Lysaker og Fornebu.

Kom i gang

El-sparkesykler kan leies via i Ruter eller TIER sin app. Google Play App Store  

Årets sesong vil det kun være mulig å leie elsparkesykler.

For mer informasjon se politisk orientering

Hvor kan du parkere?

I Bærum må du parkere innenfor oppmerkede parkeringsområder. Størrelsen på områdene varierer og skilting benyttes der det er hensiktsmessig. Du ser områdene i Ruter eller TIER-appen. I praksis betyr det at du ikke kan avslutte turen din før du er innenfor et av områdene. Ved parkering utenfor et av parkeringsområdene kan du bli fakturert for ekstra tid.

Kartet viser området hvor du kan bruke elsyklene. Disse forbinder Sandvika, Høvik, Bekkestua, Stabekk og Fornebu sammen.
Kartet viser området hvor du kan bruke elsyklene. Disse forbinder Sandvika, Høvik, Bekkestua, Stabekk og Fornebu sammen.

Pris

Prisen for å låse opp er 12 kr. Prisen per minutt er 3 kr. TIER tilbyr også ulike pakker.

Ta hensyn til andre

  • Det er 18-årsgrense for å bruke TIER sine elsparkesykler.
  • Ta hensyn til andre rundt deg når du kjører, følg trafikkregler og hold lav fart når du passerer andre.
  • Ta hensyn til vær og føreforhold.
  • Kun tillatt med én person på hver elsparkesykkel.
  • Ikke tillatt å kjøre dersom man er påvirket av rusmidler.

Hvor finner du elsparkesykler og elsykler? 

Parkeringsområder i Bærum vises i TIER sin app. Google Play App Store 

Ta hensyn til andre

  • Det er 18-årsgrense for å bruke TIER sine elsparkesykler. 
  • Ta hensyn til andre rundt deg når du kjører, følg trafikkregler og hold lav fart når du passerer andre. 
  • Ta hensyn til vær og føreforhold.
  • Kun tillatt med én person på hver elsparkesykkel.
  • Ikke tillatt å kjøre dersom man er påvirket av rusmidler. 

Regler

Trafikkregler for elsparkesykler gjelder for alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn.

For å lese mer om trafikkregler, kan du følge denne lenken til Vegvesenet

Hvem har ansvaret for driften? 

TIER GmbH er leverandør og har ansvar for drift i Bærum.

TIER Support: 

support@tier.app

+47 23 50 65 74