Både Ruter og Bærum er opptatt av at tilbudet oppleves som relevant, trygt og ryddig. Tilbudet består av elsparkesykler og elsykler. Av sikkerhetsmessige grunner samles elsparkesyklene inn. Elsykler med piggdekk blir tilgjengelig i vintersesongen.

Elsykler fra Tier - nå med vinterdekk

Mange innbyggere ønsker å benytte seg av Tier sine elsykler også i vintersesongen. Ruter har i samarbeid med Bærum kommune besluttet å gjøre en del endringer denne vintersesongen. Området syklene er tilgjengelig på er blitt noe mindre.

Det betyr at noen plater som angir P-sone blir fjernet. I tillegg vil plater som er i veien for vinterdrift bli samlet inn.

I vinter blir 230 elsykler tilgjengelig. Alle får piggdekk. Av sikkerhetsmessige grunner samles elsparkesyklene inn. De settes ut igjen til våren.

Elsykkel med piggdekk

Hvor finner du elsparkesykler og elsykler? 

Parkeringsområder i Bærum vises i TIER sin app. Google Play App Store 

Hvem har ansvar for driften?

TIER GmbH er leverandør og har ansvar for drift i Bærum.

Hvor kan du parkere? 

I Bærum må du parkere innenfor oppmerkede parkeringsområder. Du ser områdene i TIER-appen. I praksis betyr det at du ikke kan avslutte turen din før du er innenfor et av områdene. Ved parkering utenfor et av parkeringsområdene kan du bli fakturert for ekstra tid. 

Merk deg at noen plater - som angir P-sone-  er blitt fjernet. I tillegg vil plater som er i veien for vinterdrift bli samlet inn.

Egne parkeringsområder skal sikre et ryddig bybilde, samt forhindre at kjøretøy er til hinder for fotgjengere og andre. Størrelsen på områdene varierer. Skilting benyttes der det er hensiktsmessig. 

Nytt område plassering av elsykler og -sparkesykler
Kartet viser området hvor du kan bruke elsyklene. Disse forbinder Sandvika, Høvik, Bekkestua, Stabekk og Fornebu sammen.

Pris

Prisen for å låse opp er 15 kr. Prisen per minutt er 3,20 kr. TIER tilbyr også pakker og abonnenter. 

Ta hensyn til andre

  • Det er 18-årsgrense for å bruke TIER sine elsparkesykler. 
  • Ta hensyn til andre rundt deg når du kjører, følg trafikkregler og hold lav fart når du passerer andre. 
  • Ta hensyn til vær og føreforhold.
  • Kun tillatt med én person på hver elsparkesykkel.
  • Ikke tillatt å kjøre dersom man er påvirket av rusmidler. 

Regler

Trafikkregler for elsparkesykler gjelder for alle kjøretøy som defineres som liten elektrisk motorvogn.

For å lese mer om trafikkregler, kan du følge denne lenken til Vegvesenet

Kom i gang

Slik starter du turen med en elsparkesykkel

Her kan du lese mer om prosjektet.

TIER Support: 

support@tier.app

+47 23 50 65 74

Innspill til parkeringsområder 

Planen er å øke antall parkeringsområder i Bærum gradvis. Du kan gi tilbakemeldinger på plasseringen av parkeringsområder, eller komme med ønsker til nye.

  • Send e-post til: baerum@TIER.app. Husk å legge ved foto eller merk området i en kartløsning. 

Parkeringsområdene som er merket opp til nå baserer seg på en behovsanalyse, samt dialog med næringslivsaktører, boligutbyggere og grunneiere ved kollektivknutepunkter.

Bærekraft

TIER vil ha karbonnøytral drift i Bærum. Leverandøren har som mål å forlenge levetiden på elsparkesykler gjennom reparasjoner og vedlikehold, samt gi elsparkesykler "nytt liv" ved å selge dem til forbrukere. TIER er opptatt av å jobbe sammen med byene for å skape et tilbud som ikke er til hinder for blinde og svaksynte, noe som bruk av parkeringsområder i Bærum skal bidra til.

I juli 2020 forpliktet TIER seg til å øke bærekraftstandarden for elektriske sparkesykler.

Les mer her. 

Om elsparkesykler og elsykler i Bærum 

Bærum skal være en klimaklok kommune, og har klare målsettinger om å få flere til å reise på mer klimavennlige måter. Det nasjonale nullvekstmålet innebærer at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. En reisevaneundersøkelse som ble gjennomført i Bærum i 2019, viste at mange av reisene bæringene foretar seg med bil er relativt korte (under fem kilometer). Det er derfor et stort potensial for å få flere til å gå og sykle på mindre reiser. Et godt mikromobilitetstilbud vil kunne bidra til at flere kan velge å la bilen stå.

Mikromobilitetstilbudet erstatter den gamle bysykkelordningen på Lysaker og Fornebu. 

Hvorfor er TIER leverandør?

Gjennom en anbudsprosess utpekte TIER GmBH seg generelt positivt med høye ambisjoner for tilbudet i Bærum, både når det gjelder dekningsgrad, bærekraft og brukervennlighet. Med et høyt antall kjøretøy og parkeringsområder vil brukerne få en stor grad av fleksibilitet, samtidig som kommunens behov for et ryddig bybilde ivaretas. TIER har også vist frem en forpliktende tilnærming til bærekraft, blant annet gjennom produktinnovasjon, materialvalg og gode rutiner for avhending av kjøretøy. Samtidig viser leverandøren innovativt nytekning når det gjelder tilleggsfunksjonalitet for å øke trafikk- og brukersikkerhet.