I sykkelkartet finner du sykkelveinettet i Bærum slik det er tilrettelagt i dag med angivelse av standard på eksisterende tilrettelegging for sykling. I tillegg til det definerte sykkelveinettet finnes mange sykkelvennlige turveier og lokale gang- og sykkelveier.

Tegnforklaring finnes ved å klikke på symbolet nederst til venstre i kartet. I tillegg viser kartet rutene som er skiltet med
sykkelvisningsskilt

Sykkelkart finner du ved å klikke på denne lenken