Bærum kommune har ansvar for brøyting og feiing langs kommunalt sykkelveinett. Her kan du lese om standard for vinterdrift og sjekke om din sykkelvei er brøytet.

Vintersyklist i snødekt landskap

Hvem har ansvar for hvilken vei?

Følg denne lenken for kart over hvem som har ansvar for hvilken vei 

Drift av kommunalt sykkelveinett

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø langs kommunale gang- og sykkelveier. Vi starter brøyting når snødybden tilsier det.

Snødybden måles på et sted der snøen hverken blåser bort eller samles i fonner:

  • Kommunens standard på vinterdrift av sykkelveier langs er 3 cm snø
  • Ved snøvær skal kommunale hovedveier og fortau være gjennombrøytet senest 6 timer etter utkalling

Brøyteweb er en kartløsning hvor du kan se status på vinterdrift for det kommunale veinettet.

Hvordan melde fra om manglende brøyting?

Henvendelser om manglende brøyting på kommunale gang- og sykkelveier kan meldes via kommunens feilmeldingstjeneste eller sendes til: post@baerum.kommune.no

Vinterdrift av fylkeskommunalt veinett

Viken fylkeskommune har ansvar for sykkelveier langs fylkesveiene.

For å lese om fylkeskommunens driftsstandard, gå inn på denne lenken 

Henvendelser som gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier sendes til e-post: post@viken.no