Bærum kommune har ansvar for brøyting og feiing langs kommunalt sykkelveinett. Her kan du lese om standard for vinterdrift og sjekke om din sykkelvei er brøytet.

Vintersyklist i snødekt landskap

Hvem har ansvar for hvilken vei?

Følg denne lenken for kart over hvem som har ansvar for hvilken vei 

Drift av kommunalt sykkelveinett

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø langs det kommunale sykkelveinettet. 

Snødybden måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner:

  • Samleveier: 3 cm (kommunale hovedveier, hovedsakelig bussruter)
  • Adkomstveier: 4 cm ved våt snø og 7 cm tørr snø (boligveier og småveier)
  • Gang- og sykkelveier: 3 cm

Brøyteweb er en kartløsning hvor du kan se status på vinterdrift for det kommunale veinettet.

Hvordan melde fra om manglende brøyting?

Henvendelser om manglende brøyting på kommunale gang- og sykkelveier kan meldes via kommunens feilmeldingstjeneste eller sendes til: post@baerum.kommune.no

Vinterdrift av fylkeskommunalt veinett

Akershus fylkeskommune har ansvar for sykkelveier langs fylkesveiene.

For å lese om fylkeskommunens driftsstandard, gå inn på denne lenken 

Henvendelser som gjelder drift og vedlikehold av fylkesveier sendes til e-post: post@afk.no