Her kan du melde feil på kommunal gatebelysning i Bærum kommune

Meld feil på gatelys

for å si i fra om feil og avvik direkte på de registrerte anleggene for raskest mulig feilretting.

Har du spesielle spørsmål angående veibelysningen i Bærum kommune kan du melde fra på e-post post@baerum.kommune.no  eller på telefon 67 50 40 50.

Hele gata mørk? Rettes neste virkedag

I følgende tilfeller vil feil på gatelys langs kommunal vei bli rettet innen utgangen av neste virkedag:

  • Mørk gate (hele gaten mørk, fire eller flere mørke etter hverandre)
  • Mørkt område
  • Mørk gang- og sykkelsti (fire eller flere mørke etter hverandre)
  • Områder med lys på hele døgnet

Fotgjengerundergang? Rettes i løpet av en uke

Innen en uke (sju kalenderdager) er gått, skal følgende være rettet i fotgjengerunderganger:

  • Enkeltstående lamper, to eller tre i rekke
  • Lampe som blunker (går av og på)

Enkeltstående lamper? Rettes innen 28 virkedager

Ved feil langs kommunale veier blir følgende feil rettet:

  • Enkeltstående mørk lampe eller tre mørke lamper etter hverandre
  • Avskjerming av lampe som blender
  • Rydding rundt gjengrodde armaturer
  • Lampe som blunker

Beredskapsvakt ved skader på anlegg

Bærum kommune har ingen beredskapsvakt utenom vanlig arbeidstid (08:00 – 15:00) Ved skader på master og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende, utenom vanlig
arbeidstid, meldes det fra til Elvia driftssentral på beredskapstelefon nr. 22 44 10 40 (hele døgnet.)

Definisjoner:

Neste virkedag

Den dagen meldingen registreres i Bærum kommunes database (mellom kl.00:00 og kl.24:00) angis som virkedag null. Meldingene skal utbedres innen utgangen av neste virkedag, kl.24:00.

Eksempel: Mørkt område meldt inn 7. oktober kl.00:15, (natt til fredag), vil senest bli utbedret mandag 10.oktober kl.24:00.

1 uke

Skal utbedres senest innen utgangen av den 7. kalenderdager

4 uker

Skal utbedres senest innen utgangen av den 28. virkedagen.

Henvendelser fra politi, offentlige myndigheter og lignende håndteres etter samme retningslinjer. Ved beordring fra politimyndighet om utbedring av feil med bakgrunn i fare for
liv og eiendom skal imidlertid beredskapsvakten benyttes, slike henvendelser skal håndteres av tjenesteleder for veilys.

Hvis du oppdager at deler av eller hele veier er mørklagt, setter vi stor pris på å få beskjed. 

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no