Her kan du melde feil på kommunal gatebelysning i Bærum kommune

Meld feil på gatelys

for å si i fra om feil og avvik direkte på de registrerte anleggene for raskest mulig feilretting.

Har du spesielle spørsmål angående veibelysningen i Bærum kommune kan du melde fra på e-post veilys@baerum.kommune.no eller på telefon 67 50 40 50.

Hvis du oppdager at deler av eller hele veier er mørklagt, setter vi stor pris på å få beskjed. 

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 
Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:
67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no