Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å seksjonere eiendommen din.

Hva får du?

Ved seksjonering av en eiendom opprettes et sameie der bebyggelsen på eiendommen deles opp i flere eierseksjoner. Du kan selv søke om å seksjonere eiendommen din, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke. Seksjonering reguleres av eierseksjonsloven.

Seksjonering egner seg for eksempel for oppdeling av boligblokker og andre flerboligbygg, samt næringsbygg med forskjellige eiere. Seksjonering er kun aktuelt for bebygde eiendommer. Etter opprettelsen av sameiet vil hver seksjon ha et eget grunnbokblad hos tinglysingen, og seksjonen kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

I tillegg til selve bruksenheten (boligen/næringslokalet) kan en seksjon også omfatte andre arealer som man ønsker at skal tilhøre bruksenheten. Dette heter tilleggsarealer. Man kan enten ha tilleggsarealer i bygning eller tilleggsareal i grunn. Slike tilleggsarealer kan for eksempel være en garasjeplass, en bod eller et uteareal. Dersom dere ønsker å legge et uteareal til en seksjon som et tilleggsareal kreves det at kommunen holder en oppmålingsforretning av utearealet. Se side om uteareal for mer informasjon om utearealer som tilleggsdeler.

Hvordan søke om seksjonering?

Fyll ut skjema «søknad om seksjonering»

Hvis det ikke er de som eier eiendommen som signerer i skjemaet må dere legge ved en fullmakt som gir personen de nødvendige rettighetene til å signere søknaden.

Legg ved et situasjonsplan over eiendommen

Situasjonsplanen må minst vise:

  • Grensene til eiendommen
  • Bebyggelsen på eiendommen
  • Gårdsnummer og bruksnummer

Se et eksempel på et situasjonsplan her.

Du kan finne situajonsplan for din eiendom her Bærumskart.

Legg ved plantegninger for alle etasjene

Dere må sende inn plantegninger for alle etasjene til all bebyggelsen på eiendommen.

Plantegningen må inneholde:

  • Tydelig markering av de ulike seksjonene
  • Forslag til seksjonsnummer
  • Gårdsnummer og bruksnummer
  • Informasjon om av de ulike rommene brukes til

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsareal til en eller flere seksjoner må dette komme tydelig frem på tegningene. Tilleggsarealer er areal man ikke kan nå fra hoveddelen til seksjonen uten å måtte gå ut av hoveddelen til seksjonen (selve boenheten), for eksempel en parkeringsplass, en kjellerbod eller en fundamentert terrasse med direkte atkomst ned på terrenget. Marker tilleggsarealet med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummeret på tegningen.

Se eksempel på plantegninger her eksempel på plantegninger her.

Plantegninger over din bebyggelse finner du på Bærum kommunes saksinnsyn eller ved oppmøte hos Plan- og bygningstjenestens ekspedisjon. For en del eldre bebyggelse finnes plantegningen kun hos Plan- og bygningstjenestens ekspedisjon.

Lag vedtekter til sameiet

Det er et krav i eierseksjonsloven at alle sameier skal ha vedtekter. Vedtektene må minst inneholde opplysninger om hvilken eiendom vedtektene gjelder for og en bestemmelse om hvor mange medlemmer styret skal ha.

Send vedtektene inn sammen med søknaden. 

Søknaden om seksjonering sendes til: 
Bærum kommune, Geodata
Postboks 700 
1304 SANDVIKA.

Gebyr for kommunens arbeid med saken følger av eierseksjonslovens § 15 og kommunens gebyrregulativ:  Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

For saker med oppmåling av uteareal betales i tillegg oppmålingsgebyr i henhold til gebyrregulativet § 31.

Faktura for gebyrene vil bli sendt ut etter at kommunen har behandlet saken ferdig og saken kan avsluttes. 

Reseksjonering

Ved endring av seksjoneringen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. For mer informasjon se reseksjonering.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00