Her finner du informasjon om oppmåling av utearealer i forbindelse med en seksjonering- eller reseksjoneringssak.

Når kan du seksjonere utearealet?

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må du legge ved et følgebrev der du krever oppmålingsforretning. Dette må du levere sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering av bygget. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.  

Hva kan du fordele?

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

  • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
  • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer.  

Hva koster det?

For saker med oppmåling av uteareal betales det oppmålingsgebyr i henhold til gebyrregulativet § 31. I tillegg til dette kommer det et gebyr for saksbehandlingen av søknaden.

Slik søker du

Skal du seksjonere utearealet, behandler vi dette som en seksjoneringssak. Du kan fordele uteareal;

Sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering av bygg leverer du inn en situasjonsplan der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må tydelig markere hvert uteareal med "TG Snr [x]" og fellesarealene med "Fellesareal".

Dersom du allerede har fått noen til å måle opp fordelingen av arealene og du har fått koordinater på disse, kan du sende dem inn sammen med søknaden.  Da deler vi opp utearealet digitalt uten at vi kommer ut på eiendommen og måler. Koordinater du sender inn, må oppfylle kravspesifikasjonen.(Word DOCX)

Hvis du ikke har koordinater på utearealene, vil vi avholde en oppmålingsforretning sammen med deg på eiendommen. Vi kontakter eierne for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum én eier. 

Nyttige lenker

Aktuelle lover

Kartverkets rundskriv for tinglysingen 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00